Fichead Facal- 20 Words Fichead Facal

CountriesDùthchannan
Here is a list of countries of the world and their Gaelic equivalent. Is e seo liosta de dhùthchannan eadar-nàiseanta agus na h-ainmean Gàidhlig a th’orra.

CountryDùthaich
Scotland Alba audio icon
Ireland Èirinn audio icon
Wales A’ Chuimrigh audio icon
England Sasainn audio icon
Britain Breatainn audio icon
France An Fhraing audio icon
Spain An Spàinn audio icon
Germany A’ Ghearmailt audio icon
Russia An Ruis audio icon
Africa Afraga audio icon
America Na Stàitean Aonaichte audio icon
Canada Canada audio icon
Austria An Ostair audio icon
Belgium A’ Bheilg audio icon
Denmark An Danmhairg audio icon
Finland Fionnlainn audio icon
Greece A’ Ghrèig audio icon
Holland An Òlaind audio icon
Norway Nirribhidh audio icon

If you want to ask someone where they are from, you would say:
Cò às a tha thu?
Ma tha thu ag iarraidh a’ faighneachd cò às a tha cuideigin, chanadh tu:
Cò às a tha thu?

Calendar icon

Abairt na seachdain

An CèiteanAn Cèitean

May. The fifth month in the Gregorian calendar. Traditionally this was seen as the start of the summer. An còigeamh mìos sa bhliadhna. O thùs, bha daoine den bheachd gur e toiseach an t-samhraidh a bh' anns a' mhìos seo

Media Na Meadhanan

Dictionaries and Resources Faclairean is Goireasan Eile

Computing Coimpiutaireachd

Worth a look Seall Seo

Parents, Carers and Teachers Pàrantan, Luchd-cùraim is Tidsearan

20 Words Fichead Facal