FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Saying where you’ve been Ag innse càit an deach thu

I was on holidayBha mi air saor-làithean

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

air saor-làithean on holiday

bha mi air saor-làithean I was on holiday

a-màireach tomorrow

anns an Spàinn in Spain

If you want to specify when you were on holiday, you could use the names of the months.

Am Faoilleach January

An Gearran February

Am Màrt March

An Giblean April

An Cèitean May

An t-Ògmhios June

An t-Iuchar July

An Lùnastal August

An t-Sultain September

An Dàmhair October

An t-Samhain November

An Dùbhlachd December

If you want to say that you went in a certain month, change the months to the following:

anns an Fhaoilleach in January

anns a’ Ghearran in February

anns a’ Mhàrt in March

anns a’ Ghiblean in April

anns a’ Chèitean in May

anns an Ògmhios in June

anns an Iuchar in July

anns an Lùnastal in August

anns an t-Sultain in September

anns an Dàmhair in October

anns an t-Samhain in November

anns an Dùbhlachd in December

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Male Teacher A Mhàiri? Mary?
Màiri Tha mi duilich.
Bha mi air saor-làithean.
I’m sorry.
I was on holiday.
Male Teacher Uill.
A-màireach ma-thà. Ceart?
Well.
Tomorrow then.
Ok?
Màiri Ceart. Ok.
Woman Agus ciamar a tha am balach beag? And how is the wee lad?
Woman 2 Och, tha e glè mhath an-dràsta.
Uill, tha i brèagha an-diugh.
Ah, he’s very well just now.
Well, it’s nice today.
Woman Tha.
Tha i brèagha.
Càit an deach Iain?
Yes.
It’s nice.
Where did John go?
Woman 2 Ò, bha Iain air saor-làithean anns an Spàinn. Oh, John was on holiday in Spain.
Woman Anns an Spàinn?
Uill, uill!
In Spain?
Well, well!
Man Halò a Chaluim.
Càit an robh thu?
Hello Malcolm.
Where were you?
Calum Bha mi air saor-làithean. I was on holiday.
Man Càit an deach sibh? Where did you go?
Calum Bha mi air falbh.
Chaidh mi a Chanada.
I was away.
I went to Canada.
Man Canada?
Ach càite, càite nochd an tèid mi?
Chan eil cèilidh air a’ phrèiridh!
Canada?
But where will I go tonight?
There’s no ceilidh on the prairie!
Calum Ò ist! Oh be quiet!