FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Coping with language difficulties A’ dèiligeadh ri duilgheadasan cànain

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

can sin a-rithist say that again

dè thuirt thu? what did you say?

This is the informal way you use to speak to a friend or a child.

canaibh sin a-rithist say that again

dè thuirt sibh? what did you say?

This is the formal way you use to speak to an older person, or to a group of people.

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Màiri-Anna Twenty, twenty, thirty.
Gabh air do shocair, a Mhàiri-Anna.
Fichead, fichead, dà fhichead!
Twenty, twenty, thirty.
Take it easy, Mary-Anne.
Twenty, twenty, forty!
Iain B’ aill leibh?
Can sin a-rithist!
Dè thuirt thu, a Mhàiri-Anna?
Dè thuirt thu?
E?
Sorry?
Say that again!
What did you say, Mary-Anne?
What did you say?
Eh?
Màiri-Anna Ist, Iain.
Air do shocair!
Oidhche mhath.
Be quiet, John.
Take it easy!
Good night.
Iain Aidh, a ghràidh.
Oidhche mhath.
Aye, dear.
Good night.
Iain A Thì, gabhaibh air ur socair!
A-rithist, a-rithist agus gabhaibh air ur socair.
Goodness, take it easy!
Again, again and take it easy.
Màiri-Anna Gabhaibh air ur socair! Take it easy!
Màiri-Anna Tapadh leibh. Thank you.
Instructor Tìoraidh. Cheerio.
Carol A Mhàiri-Anna?
Dè fhuair thu?
Mary-Anne?
What did you get?
Màiri-Anna O, haidh, a Charol!
Feasgar math.
O, tha i fuar an-diugh!
Oh, hi, Carol!
Good afternoon.
Oh, it’s cold today!
Carol A Mhàiri-Anna! Uill? Mary-Anne! Well?
Màiri-Anna Gabh air do shocair, a Charol!
Thig a-steach.
Take it easy, Carol!
Come in.
Carol A Mhàiri-Anna, greas ort! Mary-Anne, hurry up!
Màiri-Anna B’ aill leibh?
Chan eil fhios agam.
Sorry?
I don’t know.
Carol A Mhàiri-Anna! Mary-Anne!
Màiri-Anna A bheil thu ag iarraidh uisge-beatha?
A Charol!
A bheil thu ag iarraidh uisge-beatha?
Do you want whisky?
Carol!
Do you want whisky?
Carol Chan eil, tapadh leat. No, thank you.
Màiri-Anna Dinn agus tonic ma-thà? Gin and tonic then?
Carol Chan eil, tapadh leat. No, thank you.
Màiri-Anna Cupa tì? A cup of tea?
Carol Chan eil, tapadh leat. No, thank you.
Màiri-Anna Cupa cofaidh? A cup of coffee?
Carol Ò, chan eil. Euch, no.
Màiri-Anna Dè tha thu ag iarraidh ma-thà? What do you want then?
Carol Chan eil fhios agam. I don’t know.
Màiri-Anna Chan eil mi a’ tuigsinn.
A Charol!
Ò, chan eil?
I don’t understand.
Carol!
Oh, you’re not?
Carol Ò tha. Oh I am.
Màiri-Anna Ò, a Charol, a ghràidh! Oh, Carol, dear!