FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Saying what you have Ag innse dè th’ agad

She has a new jobTha obair ùr aice

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

a bheil … aige? does he have …?

tha … aige he has …

a bheil … aice? does she have …?

tha … aice she has …

tha càr aice she has a car

tha airgead aice she has money

tha … agam I have …

tha … againne we have … (emphatic form)

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man 1 Sin Anna NicDhòmhnaill. That’s Anna MacDonald.
Man 2 Càite? Where?
Man 1 Sin i. There she is.
Man 2 À. Ah.
Man 1 Tha obair ùr aice. She has a new job.
Man 2 A bheil?
Dè an obair a th’ aice?
Really?
What’s her job?
Man 1 Tha i ag obair ann am banca. She works in a bank.
Man 2 Dè am banca? What bank?
Man 1 À thà. Ah ha.
Woman 1 Càit a bheil thu a’ dol an-diugh?
Halò, a Mhàiri.
Where are you going today?
Hello, Mary.
Màiri Halò, Anna. Hello, Anna.
Woman 2 Cò tha sin? Who’s that?
Anna Sin Màiri NicAmhlaigh.
Tha taigh aic’ air Sràid Wilton agus tha airgead aice cuideachd.
That’s Mary MacAulay.
She has a house on Wilton Street and she has money too.
Woman 2 A bheil? Really?