FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Exchanging news A’ toirt seachad naidheachd

What's your news?Dè do naidheachd?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

dè do naidheachd? what is your news?

dìreach an àbhaist just the usual

Other ways of asking for news:

dè ur naidheachd? what is your news? (plural/polite)

a bheil càil as ùr? is there anything new?

a bheil sìon as ùr? is there anything new?

a bheil dad as ùr? is there anything new?

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman Halò Eilidh.
Dè do naidheachd?
Hello Helen.
What’s your news?
Eilidh Chan eil càil às ùr. Nothing new.
Woman An robh thu trang an-diugh? Were you busy today?
Eilidh Bha.
Tha mi cho sgìth a-nis ach tha latha dheth agam a-màireach.
Yes.
I am so tired now but I have a day off tomorrow.
Woman A bheil?
Dè tha thu a’ dol a dhèanamh?
Do you?
What are you going to do?
Eilidh Tha mi a' dol a chluich goilf. I’m going to play golf.
Woman 1 Madainn mhath. Good morning.
Woman 2 Madainn mhath.
Dè do naidheachd?
Good morning.
What’s your news?
Woman 1 Chan eil càil às ùr.
Tha i fuar an-diugh, nach eil?
Nothing new.
It’s cold today, isn’t it?
Woman 2 O thà. Oh yes.
Woman 1 Agus ciamar a tha sibh fhèin?
A bheil sibh a’ faireachdainn nas fheàrr?
And how are you, yourself?
Are you feeling better?
Woman 2 Tha.
Tha mi mòran nas fheàrr, tapadh leat.
Yes.
I’m much better, thank you.
Man Halò Anna.
Dè do naidheachd?
Hello Anne.
What’s your news?
Anna Dìreach an àbhaist.
Ciamar a tha sibh fhèin an-diugh?
Just the usual.
How are you today?
Man Chan eil adhbhar a bhith a’ gearain. No reason to complain.
Anna Am faca sibh Seonag? Have you seen Joan?
Man Chunnaic.
Tha i thall an sin.
Yes.
She’s over there.
Anna Feumaidh mi a dhol a bhruidhinn rithe.
Chan eil an duin’ aice gu math.
I need to go and speak to her.
Her husband isn’t well.