FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Making comparison A’ dèanamh coimeas

That's betterTha sin nas fheàrr

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

nas fheàrr better

nas miosa worse

tha sin nas fheàrr that is better

tha sin nas miosa that is worse

tha … nas fheàrr na … … is better than …

a bheil … nas fheàrr na …? is … better than …?

tha … nas miosa na … … is worse than …

a bheil … nas miosa na …? is … worse than …?

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Postman Ciamar a tha do chas an-diugh?
A bheil i nas fheàrr?
How is your leg today?
Is it better?
Man Chan eil.
Tha i nas miosa.
No.
It’s worse.
Optician An t-sùil eile a-nise.
Ciamar a tha sin?
The other eye now.
How’s that?
Patient Chan eil e dona. It’s not bad.
Optician A bheil sin nas fheàrr? Is that better?
Patient Chan eil mi cinnteach.
Tha sin nas miosa.
I’m not sure.
That’s worse.
Optician Agus sin? And that?
Patient Tha sin math. That’s good.
Optician Ceart gu leòr. Fine.
Teacher Cha robh siud ro mhath.
Feuch a-rithist e.
Tha sin nas miosa.
Tòisich a-rithist.
Tha sin nas fheàrr.
That wasn’t too good.
Try it again.
That’s worse.
Start again.
That’s better.