FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Discussing children A’ bruidhinn mu chloinn

I have a boy / a girlTha balach / nighean agam

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

balach a boy

gille a boy

nighean a girl, daughter

caileag a girl

balach beag a little boy

The word for small, beag, changes when its associated noun is feminine to bheag.

nighean bheag a little girl

seo... this is...

... am mac agam ... my son

… an nighean agam … my daughter

a' chaileag agam my girl

an gille agam my boy

seo a' chlann agam these are my children

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman A bheil clann agaibh? Do you have children?
Man Tha.
Tha balach agus nighean agam.
Yes.
I have a son and a daughter.
Woman Mmm.
Brèagha.
Mmm.
Nice.
Nurse Ciamar a tha sibh an-diugh? How are you today?
Female patient Tha gu math. I’m well.
Nurse A bheil clann agaibh? Do you have children?
Female patient Tha.
Tha balach beag agam.
Yes.
I have a wee boy.
Nurse Mmm.
Brèagha.
Mmm.
Nice.
Man 1 Feasgar math. Good afternoon.
Man 2 Feasgar math.
Is mise Dòmhnall Moireasdan.
Fàilte gu Sràid na Pàirc’.
Good afternoon.
I’m Donald Morrison.
Welcome to Park Street.
Man 1 Is mise Ailean MacÌomhair. I’m Allan MacIver.
Dòmhnall A bheil clann agaibh? Do you have children?
Ailean Tha.
Tha nighean bheag againn.
Yes.
We have a wee girl.