FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Telling the time Ag innse na h-uarach

At homeAig an taigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

cuin a tha am film air? when is the film on?

aig dà uair at two o’ clock

leth-uair an dèidh half past

leth-uair an dèidh uair half past one

cairteal gu quarter to

cairteal gu trì quarter to three

dà uair two o’ clock

dhà two

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Eilidh O haidh, mamaidh.
Dè an uair a tha e?
Oh hi, mum.
What time is it?
Mrs MacLeod È, tha e gu bhith uair.
Eilidh!
Eh, it’s going to be one.
Helen!
Eilidh Mamaidh!
Cuin a tha am film air?
Mum!
When is the film on?
Mrs MacLeod Ò, am film. Oh, the film.
Eilidh Am film, am film!
Three Men and a Baby.
Cuin a tha Three Men and a Baby air?
The film, the film!
Three Men and a Baby.
When is Three Men and a Baby on?
Mrs MacLeod Three Men and a Baby.
Three Men and a Baby.
Three Men and a Baby.
Three Men and a Baby.
Eilidh Air an telebhisean! On the television!
Mrs MacLeod Uill! Well!
Eilidh Eh? Eh?
Mrs MacLeod Cuin a tha am film air? When is the film on?
Eilidh Ò!
Aig dà uair.
Oh!
At two o’ clock.
Mr MacLeod Dè an uair a tha e? What time is it?
Mrs MacLeod Tha e uair. It’s one.
Eòghann Cuin a tha am ball-coise air? When is the football on?
Mrs MacLeod Eh? Eh?
Mr MacLeod Aig dà uair.
Tha am ball-coise air aig dà uair, a bhalaich.
At two o’ clock.
The football is on at two o’ clock, son.
Mrs MacLeod Aig dà uair.
Tha am ball-coise air aig dà uair.
At two o’ clock.
The football is on at two o’ clock.
Eòghann Leth-uair an dèidh uair.
Dadaidh, dadaidh.
Greasaibh oirbh.
Tha e leth-uair an dèidh uair.

Dadaidh, dadaidh!
Greasaibh oirbh!
Tha e gu bhith dà uair!
Half past one.
Dad, Dad!
Hurry up!
It’s half past one.

Dad, Dad!
Hurry up!
It’s going to be two o’ clock!
Eòghann / Mr MacLeod Eilidh! Helen!
Driving Instructor Halò, feasgar math.
Thig a-steach.
Hello, good afternoon.
Come in.
Eilidh Mamaidh!
Tha e dà uair.
Tha Three Men and a Baby air aig dà uair.
Tha Eòghann agus Dadaidh...
Mamaidh?
Mamaidh?
Mum!
It’s two o’ clock.
Three Men and a Baby is on at two o’ clock.
Euan and Dad are...
Mum?
Mum?