Fàilte

  • scrolling gallery image 1
  • scrolling gallery image 2
  • scrolling gallery image 3
  • scrolling gallery image 4

Welcome to LearnGaelic, a one-stop shop for anyone and everyone interested in learning Scottish Gaelic. Whatever stage you are at, and whatever age you are, all the help you need is just a click away. Fàilte gu LearnGaelic, aon àite air an eadar-lìon airson a h-uile duine le ùidh ann a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig. Ge bith dè an aois a tha thu, no dè an t-eòlas a tha agad, tha cuideachadh dìreach cliog air falbh.

Phone us free on 0800 1712994, or email us about any aspect of learning Gaelic. Choose from more than 400 video clips from the television series Speaking our Language. Search for a phrase, in Gaelic or English, and start speaking Gaelic today! Cuir fòn gun saor fhòn 0800 1712994, neo cuir post-d thugainn. Dèan tagh air criomag bhideo a-mach à 400 bhideothan bho Speaking our Language. Cleachd am bogsa-rannsachaidh gus abairt a lorg, agus tòisich an-diugh!

Or why not try our new online course for for absolute beginners? It'll have you speaking simple (but useful) words and phrases in no time! No carson nach fheuch thu ar cùrsa ùr sìmplidh do luchd-ionnsachaidh? Bidh thu a' bruidhinn beagan Gàidhlig anns a' bhad!

Speaking our Language

Calendar icon

Twitter icon Air On Twitter

Abairt na seachdain

An t-ÒgmhiosAn t-Ògmhios

June. The sixth month in the Gregorian calendar. An t-iathamh mìos sa bhliadhna.

Media Na Meadhanan

Dictionaries and Resources Faclairean is Goireasan Eile

Computing Coimpiutaireachd

Worth a look Seall Seo

Parents, Carers and Teachers Pàrantan, Luchd-cùraim is Tidsearan

20 Words Fichead Facal