FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Saying where you’re going Ag innse càit a bheil thu a’ dol

I'm going to workTha mi a' dol a dh'obair

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

cèilidh a visit, a ceilidh

tha mi a’ dol gu cèilidh I’m going to a ceilidh

a’ ceilidh air visiting

tha mi a’ dol a chèilidh air Anna I’m going to visit Anne

a-màireach tomorrow

càit a bheil thu a’ dol a-màireach? where are you going tomorrow ?

tha mi a’ dol a dh’obair I’m going to work

anns a’ mhadainn in the morning

feasgar in the afternoon

an t-seachdain-sa this week

an ath-sheachdain next week

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman Halò, a Mhòrag. A bheil thu ag iarraidh cofaidh eile? Hello, Morag. Do you want another coffee?
Mòrag Tapadh leat. Ach tha mi a’ dol a dh’obair. Chì mi a-rithist thu. Thank you. But I’m off to work. I’ll see you again.
Woman Chì. Yes.
 
Woman Halò, càit a bheil thu a’ dol? Hello, where are you going?
Woman 2 Tha mi a’ dol a dh’obair. I’m going to work.
Woman Tìoraidh. Cheerio.
Woman 2 Tìoraidh. Cheerio.
 
Woman Càit a bheil thu a’ dol? Where are you going?
Woman 2 Tha mi a’ dol a dh’obair. I’m going to work.
Woman Càite? Where?
Woman 2 Tha mi a’ dol a dh’obair. Tha mi a’ dol dhan sgoil. I’m going to work. I’m going to school.
Woman Agus càit a bheil thu a’ dol a-màireach? And where are you going tomorrow?
Woman 2 Tha mi dol a chèilidh air Anna. Uill, mar sin leibh. I’m going to visit Anna. Well, goodbye.
Woman Mar sin leat, a ghràidh. Goodbye, dear.