FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Vocabulary lists: 20 words Fichead Facal

You can find almost any word in the LearnGaelic Dictionary, but here's our pick of Gaelic vocabulary lists, on a range of subjects, to get you started. Gheibh thu lorg air facal sam bith san fhaclair LearnGaelic, ach seo tagadh againne de liostaichean de bhriathrachas againn air iomadh cuspair, mar thoiseach tòiseachaidh.

Useful phrases for learners

Abairtean feumail do luchd-ionnsachaidh

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Boys' names

Ainmean: Balaich

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Girls' names

Ainmean: Nigheanan

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Surnames

Sloinnidhean

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Family

Teaghlach

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Numbers

Àireamhan

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

The Time

An Tìm

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Dates (days and months)

Cinn-latha (làithean is mìosan)

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

The Winter

An Geamhradh

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

The Spring

An t-Earrach

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

The Summer

An Samhradh

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

The Autumn

Am Foghar

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Valentine's Day (Love)

Là nam Pòg (Gaol)

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Easter

A’ Chàisg

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Hallowe'en

Oidhche Shamhna

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

The Mòd

Am Mòd

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Christmas

Nollaig

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Weather

Aimsir

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Good weather

Deagh aimsir

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Bad weather

Droch aimsir

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Food

Biadh

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Highland Food

Biadh Gàidhealach

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Fruit

Measan

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Vegetables

Glasraich

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Drinks

Deochan

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Baking

Fuine

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Towns

Bailtean

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Islands

Eileanan

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Countries

Dùthchannan

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Place names: Mountains

Ainmean-àite: Beanntan

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Place names: Colours

Ainmean-àite: Dathan

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Place names: People

Ainmean-àite: Daoine

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Place names: Water

Ainmean-àite: Uisge

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Place names: Birds

Ainmean-àite: Eòin

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Place names: Animals and Beasts

Ainmean-àite: Ainmhidhean agus Beathaicheah

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Glasgow Subway

Fo-rèile Ghlaschu

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

A Wedding

Banais

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

The Election

An Taghadh

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

The Olympics

Na h-Oilimpigs

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

The Commonwealth Games

Na Geamaichean a' Cho-fhlaitheis

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Outlander

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Social Media

Na Meadhanan Sòisealta

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Books

Leabhraichean

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Writing letters

A' sgrìobhadh litrichean

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Musical instruments

Ionnsramaidean-chiùil

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

The Beach

An Tràigh

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Gaelic names for fishes

Ainmean Gàidhlig do dh'èisg

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Gaelic names for trees

Ainmean Gàidhlig air craobhan

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Space

Na speuran

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Camping

Campachadh

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Body

A' Bhodhaig

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Colours

Dathan

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Housework

Obair-taighe

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Tools

Innealan

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Pets (1)

Peataichean (1)

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Pets (2)

Peataichean (2)

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

News vocabulary – the coronavirus

Briathrachas naidheachd - an coròna-bhìoras

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal

Gaelic news – court cases

Na naidheachdan - cùisean lagha

Learn 20 wordsIonnsaich fichead facal