FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Saying what you have Ag innse dè th’ agad

Does he have the paper?A bheil am pàipear aige?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

a bheil airgead agaibh? do you have money?

a bheil obair agaibh? do you have a job?

a bheil … agaibh? do you have … ?

This is the formal way you use to speak to an older person, or to a group of people.

a bheil … agad? do you have … ?

This is the informal way you use to speak to a friend or a child.

le càr by car

a bheil sibh a’ dol ann le càr? are you going there by car?

tha balach agus nighean againn we have a boy and a girl

tha fichead sgillinn agam I have 20 pence

a bheil … aige? does he have …?

a bheil … aice? does she have …?

a bheil … agad? do you have …?

tha … aige he has …

tha càr aige he has a car

ùr new

pàipear paper

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Husband Tha mi a’ falbh, a ghràidh. I’m leaving, dear.
Wife Tìoraidh ma-thà.
Chì mi a-nochd thu.
Cheerio then.
See you tonight.
Husband Chì. See you.
Wife Seo, am pàipear. Here, the paper.
Husband Ò, tapadh leat. Oh, thank you.
Son A bheil e air falbh? Is he away?
Wife D’ athair?
Tha.
Your father?
Yes.
Son A bheil am pàipear aige? Does he have the paper?
Wife Tha. Yes.
Son Och. Och.
Wife Iain! John!
Man Trobhad, a ghràidh. Come here, dear.
Woman Dè? What?
Man Seall.
Tha càr ùr aige.
Look.
He has a new car.
Woman Càr ùr?
Dè seòrsa càr?
Ò, thà.
Tha e snog, Iain.
Is toigh leamsa Sierra.
An toigh leat fhèin Sierra?
A new car?
What kind of car?
Oh, yes.
It’s lovely, John.
I like a Sierra.
Do you like a Sierra, yourself?
Man Òh, cha toil. Oh, no.