FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Saying what you have Ag innse dè th’ agad

It isn't thereChan eil e an sin

an sin there

an seo here

iuchraichean keys

gorm blue

còta gorm a blue coat

tha seo gorm this is blue

tha e an seo it is here

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man Tìoraidh. Cheerio.
Woman Ceart. Ok.
Man Iuchraichean.
A bheil iuchraichean an sin?
Keys.
Are there keys there?
Woman Chan eil.
Seo.
No.
Here.
Man Tapadh leat. Thank you.
Woman A bheil thu a’ falbh, a Chaluim? Are you leaving, Malcolm?
Calum Tha.
Tha e dà uair dheug agus tha mi ag obair a-màireach.
Och, càit a bheil mo chòta?
Yes.
It’s twelve o’clock and I’m working tomorrow.
Och, where’s my coat?
Woman Air do shocair, a Chaluim.
Dè seòrsa còt’ a th’ agad?
Take it easy, Malcolm.
What sort of coat have you got?
Calum Còta gorm. A blue coat.
Woman Chan eil e an sin.
Tha e an seo.
It’s not there.
It’s here.
Calum Tapadh leat.
Tha mi duilich.
Thank you.
I’m sorry.