FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Exchanging news A’ toirt seachad naidheachd

What's happening? Dè tha dol?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

dè tha dol? what is happening?

chan eil càil as ùr there is nothing new

Other ways of saying that you have no news:

chan eil càil nothing at all

chan eil mòran not much

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man Halò a Chailein.
Tha i fuar an-diugh.
Hello Colin.
It’s cold today.
Cailean Tha.
Dè tha dol?
Yes.
What’s happening?
Man Chan eil mòran.
A bheil sibh gu dòigheil?
Not much.
Are you well?
Cailean Tha, tapadh leat. Yes, thank you.
Man Glè mhath. Very good.
Man Halò a Pheigi. Hello Peggy.
Peigi Madainn mhath. Good morning.
Man Dè tha dol? What’s happening?
Peigi Chan eil càil.
Tha i rud beag fuar an-diugh, nach eil?
Nothing.
It’s a little cold today, isn’t it?
Man Tha.
Tha i fuar ceart gu leòr.
Yes.
It’s cold right enough.
Woman Iseabail! Ishbel!
Iseabail Halò a Mhàiri.
Dè tha dol?
Hello Mary.
What’s happening?
Màiri Chan eil càil às ùr. Nothing new.
Iseabail A bheil thu airson tighinn a chèilidh a-nochd? Do you want to come and visit tonight?
Màiri Tha.
Bidh sin glè mhath.
Cuin a thèid mi a-null?
Yes.
That will be very good.
When will I come over?
Iseabail Mu ochd uairean? About eight o’clock?
Màiri Chì mi aig ochd uairean thu ma-thà.
Tìoraidh an-dràsta.
I’ll see you at eight o’ clock then.
Cheerio for now.
Iseabail Tìoraidh. Cheerio.