FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Debating and arguing A’ deasbad agus a’ trod

I don't think soChan eil mi a' smaoineachadh gu bheil

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

chan eil mi a’ smaoineachadh gu bheil ... I don’t think that ... is

tha mi a’ smaoineachadh gu bheil I think that so

tha mi a’ dol leat I agree with you

chan eil mi a’ dol leat I don’t agree with you

tha mi ag aontachadh riut I agree with you

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Teacher Ceart ma-thà.
Dà loidhne.
Cò an tè as fhaide?
Ailein?
Right then.
Two lines.
Which is the longest one?
Alan?
Ailean Tha an tè air an làimh dheis nas fhaide. The one on the right is longer.
Teacher An tè seo? This one?
Ailean Seadh. Yes.
Teacher A bheil? Is it?
Ailean Tha. Yes.
Teacher A bheil an tè sin nas fhaide? Is that one longer?
Ailean Tha. Yes.
Teacher Chan eil mi a’ smaoineachadh gu bheil. I don’t think so.
Clown Am faca sibh an ad agam? Did you see my hat?
School children Chunnaic. Yes.
Clown Uill, càit a bheil i ma-thà? Well, where is it then?
School children Tha i air do cheann! It’s on your head!
Clown Dè thuirt thu? What did you say?
School children Air do cheann! On your head!
Clown Chan eil mi a’ smaoineachadh gu bheil. I don’t think so.
School children Tha. Yes.
Clown Chan eil mi a’ smaoineachadh gu bheil. I don’t think so.
School children Tha. Yes.
Clown Seall.
Chan eil càil air mo cheann.
Look.
There’s nothing on my head.
Man 1 Tha na currain thall an seo. The carrots are over here.
Man 2 Chan eil.
Tha iad an seo.
No.
They’re here.
Man 1 Tha thu ceàrr. You’re wrong.
Man 2 Chan eil mi.
Tha cuimhne agam.
Tha iad an seo ri taobh nan uinnean.
No, I’m not.
I remember.
They are here beside the onions.
Man 1 Tha thu ceàrr.
Tha iad thall an seo.
You are wrong.
They are over here.
Man 2 Chan eil mi.
Tha iad an seo.
I’m not.
They’re here.
Man 1 Chan eil mi a’ smaoineachadh gu bheil. I don’t think so.