FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Debating and arguing A’ deasbad agus a’ trod

I don't believe youChan eil mi gad chreidsinn

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

chan eil mi gad chreidsinn I don’t believe you

chan eil mi a’ creidsinn sin I don’t believe that

an fhìrinn the truth

’s e an fhìrinn a th’ agam I am telling the truth

an e an fhìrinn a th’ agad? are you telling the truth?

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Teacher A Sheòrais.
Carson a tha thu anmoch?
George.
Why are you late?
Seòras Chan eil fhios agam. I don’t know.
Teacher Dè tha thu a’ ciallachadh “Chan eil fhios agam”?
Càit an robh thu?
What do you mean “I don’t know”?
Where were you?
Seòras Cha tàinig am bus. The bus didn’t come.
Teacher Cha tàinig am bus?
Dè tha thu a’ ciallachadh “Cha tàinig am bus”?
A Mhàiri, an tàinig am bus agadsa?
The bus didn’t come?
What do you mean “The bus didn’t come”?
Mary, did your bus come?
Màiri Thàinig. Yes.
Teacher A Sheumais, an tàinig am bus agadsa? James, did your bus come?
Seumas Thàinig. Yes.
Teacher Ach cha tàinig bus Sheòrais.
Uill, tha mi duilich a Sheòrais.
Ach chan eil mi gad chreidsinn.
But George’s bus didn’t come.
Well, I’m sorry George.
But I don’t believe you.
Father A Mhàiri! Mary!
Màiri Dè? What?
Father Seall an làr! Look at the floor!
Màiri Chan e mise a rinn e. It's not me that did it.
Father Cò rinn e ma-thà? Who did it then?
Màiri Calum. Calum.
Father Chan eil mi gad chreidsinn. I don’t believe you.
Mother Cò bha ag ithe nan seòclaidean?
A Chaluim, an e thusa a bh’ ann?
Who was eating the chocolates?
Calum, was it you?
Calum Chan e.
’S e Màiri a bh’ ann.
No.
It was Mary.
Mother A Chaluim. Calum.
Calum An fhìrinn a th’ agam. I’m telling the truth.
Mother Chan eil mi gad chreidsinn. I don’t believe you.