FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Doing things A’ dèanamh rudan

The softer, the betterMar as buige, 's ann as fheàrr

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

seòl a sail

grèim hold

seo an seòl as lugha this is the smallest sail

cùm grèim air keep hold of it

carson nach …? why not ...?

A direct order such as bi sàmhach! (be quiet!) can be given a little more politely by framing it as a question:

carson nach bi thu sàmhach? why don’t you be quiet?

If carson is left out the meaning changes slightly:

nach ist thu! won’t you be quiet!

A question can also be used as a suggestion:

carson nach tèid sinn a-mach? why don’t we go out?

carson nach tog thu …? why don’t you lift …?

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Instructor An tèid agad air snàmh? Will you manage to swim?
Boy Thèid. Yes.
Instructor Glè mhath.
Bidh thu ceart gu leòr nuair a thèid sinn a-mach air an loch, ma-thà.
Very good.
You will be alright when we go out onto the loch, then.
Boy Carson nach tèid sinn a-mach an-dràsta fhèin? Why don’t we go out right now?
Instructor Thèid sinn a-mach a-rithist.
Feumaidh tu seo ionnsachadh an toiseach.
Seo an seòl as lugha.
Cùm grèim air agus feuch nach tuit thu.
We’ll go out again.
You need to learn this first.
This is the smallest sail.
Keep hold of it and try not to fall.
Boy Carson nach d’ fhuair mise seòl mòr àrd? Why didn’t I get a large, high sail?
Instructor Tha e nas sàbhailte seòl beag a chleachdadh an toiseach.
Nuair a dh’fhàsas tu nas fheàrr, gheibh thu seòl mòr.
Nise, cùm grèim air an t-seòl agus cùm do chasan mar seo.
It’s safer to use a small sail at first.
When you get better, you’ll get a large sail.
Now, keep hold of the sail and keep your feet like this.