FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Describing things that have happened A’ toirt cunntais air nithean a tha air tachairt

Say this Can seo

Here are the words and phrases that you have heard in this lesson.

tha mo bhean air mo thilgeil a-mach my wife has thrown me out

tha i air a ghlasadh she has locked it

chan eil mi ach meadhanach I am not very well

tha mi air mo nàrachadh I am affronted / ashamed

dùinte shut

sgrìobhte written

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Are you ready to practise what we have learnt?
Let’s practise what you’ve learnt
Let’s say it together
my wife has thrown me out – tha mo bhean air mo thilgeil a-mach
Say it on your own
my wife has thrown me out – tha mo bhean air mo thilgeil a-mach
Let’s try another one
she has locked it – tha i air a ghlasadh
Say it with me
she has locked it – tha i air a ghlasadh
Say it on your own
she has locked it – tha i air a ghlasadh
Let’s try another phrase
I am not very well – chan eil mi ach meadhanach
Practise with me
I am not very well – chan eil mi ach meadhanach
Practise on your own
I am not very well – chan eil mi ach meadhanach
Listen to me
I am affronted / ashamed – tha mi air mo nàrachadh
Repeat with me
I am affronted / ashamed – tha mi air mo nàrachadh
Your turn
I am affronted / ashamed – tha mi air mo nàrachadh