FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Exchanging news A’ toirt seachad naidheachd

I'm sorry to hear thatTha mi duilich sin a chluinntinn

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

tha mi duilich sin a chluinntinn I’m sorry to hear that

tha e gun obair he is unemployed

droch naidheachd bad news

’s bochd sin that is a pity

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman Madainn mhath. Good morning.
Man Madainn mhath. Good morning.
Woman Halò a Phòil.
Chan eil Daniel a’ faireachdainn gu math an-diugh.
Hello Paul.
Daniel doesn’t feel well today.
Man Ò, tha mi duilich sin a chluinntinn.
Tha mi an dòchas gum bi e nas fheàrr a-màireach.
Oh, I’m sorry to hear that.
I hope that he will be better tomorrow.
Woman Och, bithidh.
Mar sin leibh.
Och, he will.
Goodbye.
Man Mar sin leibh. Goodbye.
Woman Feasgar math, a Chairistìona. Good afternoon, Christine.
Cairistìona Feasgar math. Good afternoon.
Woman Ciamar a tha thu? How are you?
Cairistìona Tha mi gu dòigheil.
Ciamar a tha thu fhèin?
I’m well.
How’s yourself?
Woman Tha mi gu math, tapadh leat.
Ciamar a tha Donnchadh?
I’m well, thank you.
How is Duncan?
Cairistìona Chan eil e dona. He’s not bad.
Woman Dè tha e a’ dèanamh an-dràsta? What’s he doing just now?
Cairistìona Tha e gun obair. He’s unemployed.
Woman Ò, tha mi duilich sin a chluinntinn.
Dè tha dùil aige a dhèanamh?
Oh, I’m sorry to hear that.
What does he intend to do?
Cairistìona Tha e an dòchas gum faigh e obair ann an Glaschu. He hopes that he will get job in Glasgow.
Woman Tha mi an dòchas gum faigh. I hope that he does.