FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Exchanging news A’ toirt seachad naidheachd

I have no heardCha chuala

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

an cuala sibh gu bheil …? did you hear that … is ...? (plural/polite)

an cuala tu gu bheil …? did you hear that … is ...?

cha chuala no (to the question an cuala?)

chuala yes (to the question an cuala?)

an cuala tu gu bheil iad a’ falbh le chèile? did you hear that they are going out together?

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man An cuala tu gun robh tubaist aig Ailean? Did you hear that Alan had an accident?
Man 2 Cha chuala. No.
Man Bhris e a chas nuair a bha e a’ sgitheadh. He broke his foot when he was skiing.
Man 2 Tha mi duilich sin a chluinntinn.
A bheil e aig an taigh?
I’m sorry to hear that.
Is he at home?
Man 2 Tha.
Thàinig e air ais an-dè.
Yes.
He came back yesterday.
Man Dè ghabhas tu?
Pinnt eile?
What will you have?
Another pint?
Man 2 Gabhaidh.
Tapadh leat.
Yes.
Thank you.