FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Painting and papering A’ peantadh agus a’ pàipearachadh

Ishbel and I could paintDh'fhaodainn fhìn agus Iseabil peantadh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

dh’fhaodainn … I could …

thèid agam air … I can (manage) …

thèid aig air … … can (manage) …

pàipearachadh papering

bùrach a mess

dh’fhaodainn peantadh I could paint

To say 'because' you can use a chionn ’s followed by gu, gun, gum or nach form of the verb.

a chionn ’s gun do rinn e … because he made …

cha tèid aig Alasdair air pàipearachadh Alasdair will not manage to do papering

cha tèid aige air peantadh he will not manage painting

thèid aice air pàipearachadh she will manage to do papering

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Husband A Mhairead.
Cha tèid agam air pàipear a chur air a’ bhalla.
Cha do rinn mi riamh roimhe.
Ma tha thu ag iarraidh taigh spaideal, feumaidh tu fhèin a dhèanamh.
Margaret.
I won’t manage to put wallpaper on.
I’ve never done it before.
If you want a posh house, you’ll have to do it yourself.
Mairead Dh’fhaodainn iarraidh air Iseabail agus Alasdair cuideachadh a thoirt dhuinn. I could ask Ishbel and Alasdair to help us.
Husband A Mhairead, na dèan sin idir. Margaret, don’t do that at all.
Mairead Carson? Why?
Husband A chionn ’s gun do rinn Alasdair bùrach den taigh aige fhèin.
Cha tèid aig Alasdair air pàipearachadh.
Gu dearbh, cha tèid aige air peantadh.
Cha tèid aige air rud sam bith a dhèanamh ceart.
Because Alasdair made a mess of his own house.
Alasdair won’t manage papering.
Indeed, he won’t manage painting.
He won’t manage to do anything right.
Mairead Ach thèid aig Iseabil air peantadh agus thèid aice air pàipearachadh cuideachd.
Dh’fhaodainn fhìn agus Iseabil pàipearachadh, agus dh’fhaodadh tu fhèin agus Alasdair am peantadh a dhèanamh.
Nì sinn còmhla e.
Bidh a h-uile càil math dha-rìribh.
But Ishbel will manage to do painting and she’ll manage to do papering too.
Ishbel and I could do papering, and yourself and Alasdair could do painting.
We’ll do it together.
Everything will be absolutely fine.