FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Entertainment Dibhearsan

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Criomagan bhidio gun fho-thiotalan bho phrògraman BBC ALBA le tar-sgrìobhadh Gàidhlig, eadar-theangachadh Beurla is briathrachas. Faodaidh tu na cuspairean a sheòrsachadh a rèir a’ chuspair. Unsubtitled clips from BBC ALBA programmes with a Gaelic transcription, an English translation and vocabulary. You can sort the clips by topic.

Tha Coimhead Gàidhlig ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh an taba ‘teacsa Gàidhlig’ agus tagh facal sam bith san teacsa agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh mìneachadh den fhacal ann. Watch Gaelic is integrated with the dictionary. Select the tab ‘Gaelic text’ and choose any word and the dictionary will open and you will see the English explanation of the Gaelic word.

Video is playing in pop-over.

Fìrinn no breug

Gaelic Gàidhlig

[Ùisdean] Dà sgioba ma-thà a tha eòlach gu leòr air a’ ghnothaich, bha iad ag innse dhomh, agus saoil ge-tà dè mar a tha iad le ‘Fìrinn no Breug’? A’ chiad chuairt. Tha a h-uile duine a’ faighinn facal agus tha aca ri mìneachadh no ciall an fhacail a lìbhrigeadh. Tha aon dhe na faclan air gach taobh ge-tà aig gach sgioba fuadain. Feumaidh gach sgioba breithneachadh orra agus tuairmse a dhèanamh càite a bheil fìrinn. Dearbhaidh gach taobh an uair sin cò tha ri fìrinn le teicneòlas annasach agus cairtean. Tha cothrom aig gach sgioba an taobh eile a cheasnachadh - sin ma leigeas mise leotha. A rèir mar a thèid leotha sgaoilidh mi puingean mar a thogras mi fhèin. Dà phuing gu cinnteach ma nì sgioba a-mach an fhìrinn. Seo mar a dhearbhaicheas mise cùisean. Ma tha sibh ceart “Yay!”. Ma tha sibh ceàrr “Boo!”. Bidh sinn an dòchas gur e am fear seo a chluinneas sibh.

[Iain] Carson a tha am fuaim sin air an taobh againne?

[Ùisdean] Cluinnidh tu ann an dà dhiog.

[Iain] Seadh.

[Ùisdean] ’S i a’ cheist ma-thà, cò tha ag innse na fìrinn? A’ chiad fhacal aig Màiri Anna.

[Màiri Anna] Tha am facal a th’ agamsa uabhasach fhèin furasta ’s bidh fhios aca gur e an fhìrinn a th’ ann anns an spot. ’S e am facal “fad-làmhach”.

[Ùisdean] “Fad-làmhach”.

[Màiri Anna] Nis, tha e a’ ciallachadh ‘làmhan fada’. Tuigidh sibh fhèin sin.

[Iain] Seadh.

[Màiri Anna] Ach tha e cuideachd a’ ciallachadh, fhios agad, nam biodh fear anns a’ choimhearsnachd agus tu amharas gun goideadh e rud nan tigeadh an teansa a rathad, gum biodh na ‘làmhan fada’, na crògan a’ giuallachd nad phocaid gun fhiosta dhut.

[Iain] An canadh tu “tha am fear ud car “fad-làmhach” dheth fhèin”?

[Màiri Anna] Cha bu toigh leat a ràdh “’s e an rag mhèirleach a tha ann an Aonghas an tuathanach”, chanadh tu “tha e caran “fad-làmhach””.

[Ùisdean] Bha dùil a’m gur e “pocaidean domhainn” a bh’ agad fhèin a bha i a’ ciallachadh.

[Iain] Uill ’s dòcha, ’s dòcha.

[Ùisdean] An e sin a tha i a’ ciallachadh?

[Màiri Anna] Uill a dh’innse na fìrinn ort fhèin, thugad fhèin a bha mi a’ tighinn.

[Ùisdean] Tha dà phuing a’ dol gu MacIlleMhicheil anns a’ bhad airson sin, a Mhàiri Anna. Bha sin a-mach às an rathad.

[Màiri Anna] Mise? Mise...

[Ùisdean] A Sheonag, a bheil ceist agad an sin?

[Seonag] A bheil e idir... a bheil e car coltach ris an fhacal a bhiodh aca... ’s ann airson fireannach a bhiodh tu a’ seachnadh. Bhiodh a làmhan sa h-uile h-àite. Mar a chanadh iad sa Bheurla “wandering hands”. An e sin an rud?

[Màiri Anna] Ò chan e, chan e oir dh’fhaodadh tu seo a ràdh mu dheidhinn boireannach cuideachd.

[Iain] Ò seadh, seadh.

[Màiri Anna] Fhios agad ma bha iad caran...

[Iain] Uill tha Seonag i fhèin car buailteach air...

[Ùisdean] Iain, bi modhail.

[Iain]... a bhith “fad-làmhach”.

[Ùisdean] Bi modhail!

[Màiri Anna] Coimhead an-dràsta nam faicinn-sa pàipear deich nòtaichean air pocaid-cùil Chaluim, nam bithinn “fad-làmhach” rachainn a-null ’s bhiodh e agam.

[Ùisdean] Gun fhios nach can Màiri Anna cus a-nis fàgaidh sinn sin far a bheil e. “Fad-làmhach” am facal aig Màiri Anna. ’S e am facal a th’ aig Calum, a Chaluim.

[Calum] ’S e “grìd”...

[Ùisdean] “Grìd”...

[Calum] “Grìd” a th’ agamsa...

[Ùisdean] “Grìd”. Siuthad.

[Calum] Agus tha am facal a tha seo a’ ciallachadh ‘cop’.

[Iain] Cop?

[Calum] Cop. Gu h-àraidh cop air uachdar leann. As na seann làithichean bhiodh gu math tric, bhiodh iad a’ falbh le leann air soithichean agus bhiodh tu aig muir agus bhiodh ’s dòcha am bàta a’ faighinn deagh chrathadh agus thigeadh an cop a bha seo – “griod” – gu uachdar.

[Iain] Ò “griod” a th’ ann a-nis?

[Ùisdean] ’S e “griod” a bh’ ann.

[Seonag] Dè th’ ann?

[Calum] “Grìd”, sorry.

[Ùisdean] Tha sinn ag aontachadh gur e “grìd” a th’ ann.

[Iain] Seadh, uh huh.

[Calum] Bhiodh sin a’ tighinn gu uachdar na togsaidean agus bha e caran cunnartach, airson an fhìrinn innse, air sailleibh gun robh tòrr fàilidhean ann agus dh’fhaodadh tu smùid a ghabhail le...

[Iain] Nam biodh tu “fad-làmhach”.

[Ùisdean] A bheil thu fhèin amharasach, a Sheonag? Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil...

[Iain] Tha mise amharasach mar a bha...

[Seonag] Chan eil fhios ’m. Dh’fhaodadh... nach eil rud air choreigin ann? Nach eil fumes a’ tighinn far...? A bheil e car coltach...?

[Calum] Uill tha e car coltach...

[Iain] Nuair a tha iad a’ dèanamh uisge-beatha...

[Seonag] Nach bi iad ag ràdh an “angels’ share”?

[Iain] An e sin a th’ ann?

[Calum] Tha mi a’ smaoineachadh air am Mary Celeste. Bha theory ann gur e sin a dh’fhàg... gun do dh’fhàg na seòladairean am Mary Celeste...

[Seonag] Ghabh iad an deoch?

[Iain] Air an “grìd”?

[Seonag] Nist, bha rudeigin mu dheidhinn am Mary Celeste gun teagamh.

[Ùisdean] Ann an cabhaig, ann an cabhaig. Tha mi a’ smaoineachadh... dìreach truisidh mi seachad dìreach an dà fhacal dhuibh – “fad-làmhach” agus “grìd” – ’s ann an diog no dhà dìreach cuiridh mi a’ cheist oirbh ma-thà, càite a bheil an fhìrinn? Cò aige a tha an fhìrinn?

[Seonag] Chan eil fhios ’m, erm...

[Iain] Aig Calum, tha mise a’ smaoineachadh.

[Seonag] Uill chuala mi an stòiridh aig Mary Celeste gun teagamh ’s mar sin dh’fhaodadh...

[Iain] Uill an tèid sinn...?

[Seonag] “Fad-làmhach”... Calum.

[Iain] Thèid sinn le Calum.

[Seonag] Calum.

[Ùisdean] ’S ann aig Calum a tha an fhìrinn. Sin am barail...

[Iain] Sin a tha sinn ag ràdh.

[Ùisdean] ’S ann aig Calum a tha an fhìrinn. An seall sibh dhuinn ma-thà?

[Iain] Ò seadh.

[Ùisdean] ’S ann aig Màiri Anna a tha an fhìrinn!

Chaidh am prògram seo, Aibisidh, a chraoladh an toiseach ann an 2012.

 

 

True or false

English Beurla

[Hugh Dan] Two teams then that fairly know the business, they told me, and I wonder though how they are with ‘True or False’? The first round. Everyone gets a word and they have to explain the word’s meaning. One of the team’s words on each side though is fake. Each team must judge them and make a guess at where the truth is. Each side will then confirm who’s telling the truth with unusual technology and cards. Each team has an opportunity to question the other side – that’s if I allow them. Depending on how they get on I will distribute the points as I please. Two points for certain if the team works out the truth. Here’s how I will verify the results. If you’re correct “Yay!”. If you’re incorrect “Boo!”.

[John] Why is that sound on our side?

[Hugh Dan] You’ll hear in two seconds.

[John] Uh huh.

[Hugh Dan] The question is then, who is telling the truth? Mary Anne has the first word.

[Mary Anne] My word is very easy and they will know on the spot that it’s the truth. The word is “fad-làmhach”.

[Hugh Dan] “Fad-làmhach”.

[Mary Anne] Now, it means ‘long hands’. You’ll understand that yourselves.

[John] Uh huh.

[Mary Anne] But it also means, you know, if there was a person in the community that you suspected would steal something if the chance arose for them, that the ‘long hands’, the paws would be fondling in your pocket without you knowing.

[John] Would you say “that person is quite “fad-làmhach” of himself”?

[Mary Anne] You wouldn’t like to say “Angus the farmer is the obstinate thief”, you would say “it’s quite “fad-làmhach””.

[Hugh Dan] I thought that you had “deep pockets” as its meaning.

[John] Well perhaps, perhaps.

[Hugh Dan] Is that what it means?

[Mary Anne] Well to tell the truth about yourself, I was coming to you.

[Hugh Dan] There’s two points going to Carmichael immediately for that, Mary Anne. That was out of order.

[Mary Anne] Me? Me...

[Hugh Dan] Seonag, have you got a question there?

[Seonag] Is it at all... it is quite similar to the word that they have... for a man that you would avoid. His hands would be everywhere. As they would say in English “wandering hands”. Is that it?

[Mary Anne] Oh no, no because you could say this about a woman too.

[John] Oh uh huh, uh huh.

[Mary Anne] You know if they were quite...

[John] Well Seonag herself is quite prone to...

[Hugh Dan] John, behave.

[John]... to being “fad-làmhach”.

[Hugh Dan] Behave!

[Mary Anne] Look just now if I saw a ten pound note in Calum’s back pocket, if I were “fad-làmhach” I would go across and take it.

[Hugh Dan] In case Mary Anne says too much now we will leave that where it is. “Fad-làmhach” is Mary Anne’s word. The word Calum has, Calum.

[Calum] It’s “grìd”...

[Hugh Dan] “Grìd”...

[Calum] I have “grìd”...

[Hugh Dan] “Grìd”. Go on.

[Calum] And this word means ‘froth’.

[John] Froth?

[Calum] Froth. Especially froth on the top of lager. In the olden days very often, they would take lager on ships and you would be at sea and perhaps the boat would be getting a good shake and this froth - “griod” – would come to the surface.

[John] Oh it’s “griod” now?

[Hugh Dan] It was “griod”.

[Seonag] What is it?

[Calum] “Grìd”, sorry.

[Hugh Dan] We agree that it’s “grìd”.

[John] Uh huh, uh huh.

[Calum] That would come to the top of the hogsheads and it was quite dangerous, to tell the truth, because there were lots of fumes and you could get drunk with...

[John] If you were “fad-làmhach”.

[Hugh Dan] Are you suspicious, Seonag? I think that...

[John] I’m suspicious by how...

[Seonag] I don’t know. Perhaps... isn’t there something? Don’t fumes come off...? Is it quite similar...?

[Calum] Well it is quite similiar...

[John] When they make whisky...

[Seonag] Don’t they say the “angels’ share”?

[John] Is that it?

[Calum] I’m thinking of the Mary Celeste. There was a theory that that’s what left... that the sailors left the Mary Celeste...

[Seonag] They were drunk?

[John] On the “grìd”?

[Seonag] Now, there was something about the Mary Celeste undoubtedly.

[Hugh Dan] In a hurry, in a hurry. I think... I will just run over just the two words for you – “fad-làmhach” and “grìd” – and in a second or two I will just ask you then, where is the truth? Who is telling the truth?

[Seonag] I don’t know.

[John] Calum, I think.

[Seonag] Well I definitely heard the Mary Celeste story and therefore perhaps...

[John] Well will we go...?

[Seonag] “Fad-làmhach”... Calum.

[John] We will go with Calum.

[Seonag] Calum.

[Hugh Dan] Calum has the truth. That’s the opinion...

[John] That’s what we are saying.

[Hugh Dan] Calum has the truth. Will you show us then?

[John] Oh uh huh.

[Hugh Dan] Mary Anne has the truth!

[John] Oh well.

This programme, Aibisidh, was first broadcast in 2012.

 

 

Fìrinn no breug

Gaelic Gàidhlig

[Ùisdean] Dà sgioba ma-thà a tha eòlach gu leòr air a’ ghnothaich, bha iad ag innse dhomh, agus saoil ge-tà dè mar a tha iad le ‘Fìrinn no Breug’? A’ chiad chuairt. Tha a h-uile duine a’ faighinn facal agus tha aca ri mìneachadh no ciall an fhacail a lìbhrigeadh. Tha aon dhe na faclan air gach taobh ge-tà aig gach sgioba fuadain. Feumaidh gach sgioba breithneachadh orra agus tuairmse a dhèanamh càite a bheil fìrinn. Dearbhaidh gach taobh an uair sin cò tha ri fìrinn le teicneòlas annasach agus cairtean. Tha cothrom aig gach sgioba an taobh eile a cheasnachadh - sin ma leigeas mise leotha. A rèir mar a thèid leotha sgaoilidh mi puingean mar a thogras mi fhèin. Dà phuing gu cinnteach ma nì sgioba a-mach an fhìrinn. Seo mar a dhearbhaicheas mise cùisean. Ma tha sibh ceart “Yay!”. Ma tha sibh ceàrr “Boo!”. Bidh sinn an dòchas gur e am fear seo a chluinneas sibh.

[Iain] Carson a tha am fuaim sin air an taobh againne?

[Ùisdean] Cluinnidh tu ann an dà dhiog.

[Iain] Seadh.

[Ùisdean] ’S i a’ cheist ma-thà, cò tha ag innse na fìrinn? A’ chiad fhacal aig Màiri Anna.

[Màiri Anna] Tha am facal a th’ agamsa uabhasach fhèin furasta ’s bidh fhios aca gur e an fhìrinn a th’ ann anns an spot. ’S e am facal “fad-làmhach”.

[Ùisdean] “Fad-làmhach”.

[Màiri Anna] Nis, tha e a’ ciallachadh ‘làmhan fada’. Tuigidh sibh fhèin sin.

[Iain] Seadh.

[Màiri Anna] Ach tha e cuideachd a’ ciallachadh, fhios agad, nam biodh fear anns a’ choimhearsnachd agus tu amharas gun goideadh e rud nan tigeadh an teansa a rathad, gum biodh na ‘làmhan fada’, na crògan a’ giuallachd nad phocaid gun fhiosta dhut.

[Iain] An canadh tu “tha am fear ud car “fad-làmhach” dheth fhèin”?

[Màiri Anna] Cha bu toigh leat a ràdh “’s e an rag mhèirleach a tha ann an Aonghas an tuathanach”, chanadh tu “tha e caran “fad-làmhach””.

[Ùisdean] Bha dùil a’m gur e “pocaidean domhainn” a bh’ agad fhèin a bha i a’ ciallachadh.

[Iain] Uill ’s dòcha, ’s dòcha.

[Ùisdean] An e sin a tha i a’ ciallachadh?

[Màiri Anna] Uill a dh’innse na fìrinn ort fhèin, thugad fhèin a bha mi a’ tighinn.

[Ùisdean] Tha dà phuing a’ dol gu MacIlleMhicheil anns a’ bhad airson sin, a Mhàiri Anna. Bha sin a-mach às an rathad.

[Màiri Anna] Mise? Mise...

[Ùisdean] A Sheonag, a bheil ceist agad an sin?

[Seonag] A bheil e idir... a bheil e car coltach ris an fhacal a bhiodh aca... ’s ann airson fireannach a bhiodh tu a’ seachnadh. Bhiodh a làmhan sa h-uile h-àite. Mar a chanadh iad sa Bheurla “wandering hands”. An e sin an rud?

[Màiri Anna] Ò chan e, chan e oir dh’fhaodadh tu seo a ràdh mu dheidhinn boireannach cuideachd.

[Iain] Ò seadh, seadh.

[Màiri Anna] Fhios agad ma bha iad caran...

[Iain] Uill tha Seonag i fhèin car buailteach air...

[Ùisdean] Iain, bi modhail.

[Iain]... a bhith “fad-làmhach”.

[Ùisdean] Bi modhail!

[Màiri Anna] Coimhead an-dràsta nam faicinn-sa pàipear deich nòtaichean air pocaid-cùil Chaluim, nam bithinn “fad-làmhach” rachainn a-null ’s bhiodh e agam.

[Ùisdean] Gun fhios nach can Màiri Anna cus a-nis fàgaidh sinn sin far a bheil e. “Fad-làmhach” am facal aig Màiri Anna. ’S e am facal a th’ aig Calum, a Chaluim.

[Calum] ’S e “grìd”...

[Ùisdean] “Grìd”...

[Calum] “Grìd” a th’ agamsa...

[Ùisdean] “Grìd”. Siuthad.

[Calum] Agus tha am facal a tha seo a’ ciallachadh ‘cop’.

[Iain] Cop?

[Calum] Cop. Gu h-àraidh cop air uachdar leann. As na seann làithichean bhiodh gu math tric, bhiodh iad a’ falbh le leann air soithichean agus bhiodh tu aig muir agus bhiodh ’s dòcha am bàta a’ faighinn deagh chrathadh agus thigeadh an cop a bha seo – “griod” – gu uachdar.

[Iain] Ò “griod” a th’ ann a-nis?

[Ùisdean] ’S e “griod” a bh’ ann.

[Seonag] Dè th’ ann?

[Calum] “Grìd”, sorry.

[Ùisdean] Tha sinn ag aontachadh gur e “grìd” a th’ ann.

[Iain] Seadh, uh huh.

[Calum] Bhiodh sin a’ tighinn gu uachdar na togsaidean agus bha e caran cunnartach, airson an fhìrinn innse, air sailleibh gun robh tòrr fàilidhean ann agus dh’fhaodadh tu smùid a ghabhail le...

[Iain] Nam biodh tu “fad-làmhach”.

[Ùisdean] A bheil thu fhèin amharasach, a Sheonag? Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil...

[Iain] Tha mise amharasach mar a bha...

[Seonag] Chan eil fhios ’m. Dh’fhaodadh... nach eil rud air choreigin ann? Nach eil fumes a’ tighinn far...? A bheil e car coltach...?

[Calum] Uill tha e car coltach...

[Iain] Nuair a tha iad a’ dèanamh uisge-beatha...

[Seonag] Nach bi iad ag ràdh an “angels’ share”?

[Iain] An e sin a th’ ann?

[Calum] Tha mi a’ smaoineachadh air am Mary Celeste. Bha theory ann gur e sin a dh’fhàg... gun do dh’fhàg na seòladairean am Mary Celeste...

[Seonag] Ghabh iad an deoch?

[Iain] Air an “grìd”?

[Seonag] Nist, bha rudeigin mu dheidhinn am Mary Celeste gun teagamh.

[Ùisdean] Ann an cabhaig, ann an cabhaig. Tha mi a’ smaoineachadh... dìreach truisidh mi seachad dìreach an dà fhacal dhuibh – “fad-làmhach” agus “grìd” – ’s ann an diog no dhà dìreach cuiridh mi a’ cheist oirbh ma-thà, càite a bheil an fhìrinn? Cò aige a tha an fhìrinn?

[Seonag] Chan eil fhios ’m, erm...

[Iain] Aig Calum, tha mise a’ smaoineachadh.

[Seonag] Uill chuala mi an stòiridh aig Mary Celeste gun teagamh ’s mar sin dh’fhaodadh...

[Iain] Uill an tèid sinn...?

[Seonag] “Fad-làmhach”... Calum.

[Iain] Thèid sinn le Calum.

[Seonag] Calum.

[Ùisdean] ’S ann aig Calum a tha an fhìrinn. Sin am barail...

[Iain] Sin a tha sinn ag ràdh.

[Ùisdean] ’S ann aig Calum a tha an fhìrinn. An seall sibh dhuinn ma-thà?

[Iain] Ò seadh.

[Ùisdean] ’S ann aig Màiri Anna a tha an fhìrinn!

Chaidh am prògram seo, Aibisidh, a chraoladh an toiseach ann an 2012.

 

 

True or false

English Beurla

[Hugh Dan] Two teams then that fairly know the business, they told me, and I wonder though how they are with ‘True or False’? The first round. Everyone gets a word and they have to explain the word’s meaning. One of the team’s words on each side though is fake. Each team must judge them and make a guess at where the truth is. Each side will then confirm who’s telling the truth with unusual technology and cards. Each team has an opportunity to question the other side – that’s if I allow them. Depending on how they get on I will distribute the points as I please. Two points for certain if the team works out the truth. Here’s how I will verify the results. If you’re correct “Yay!”. If you’re incorrect “Boo!”.

[John] Why is that sound on our side?

[Hugh Dan] You’ll hear in two seconds.

[John] Uh huh.

[Hugh Dan] The question is then, who is telling the truth? Mary Anne has the first word.

[Mary Anne] My word is very easy and they will know on the spot that it’s the truth. The word is “fad-làmhach”.

[Hugh Dan] “Fad-làmhach”.

[Mary Anne] Now, it means ‘long hands’. You’ll understand that yourselves.

[John] Uh huh.

[Mary Anne] But it also means, you know, if there was a person in the community that you suspected would steal something if the chance arose for them, that the ‘long hands’, the paws would be fondling in your pocket without you knowing.

[John] Would you say “that person is quite “fad-làmhach” of himself”?

[Mary Anne] You wouldn’t like to say “Angus the farmer is the obstinate thief”, you would say “it’s quite “fad-làmhach””.

[Hugh Dan] I thought that you had “deep pockets” as its meaning.

[John] Well perhaps, perhaps.

[Hugh Dan] Is that what it means?

[Mary Anne] Well to tell the truth about yourself, I was coming to you.

[Hugh Dan] There’s two points going to Carmichael immediately for that, Mary Anne. That was out of order.

[Mary Anne] Me? Me...

[Hugh Dan] Seonag, have you got a question there?

[Seonag] Is it at all... it is quite similar to the word that they have... for a man that you would avoid. His hands would be everywhere. As they would say in English “wandering hands”. Is that it?

[Mary Anne] Oh no, no because you could say this about a woman too.

[John] Oh uh huh, uh huh.

[Mary Anne] You know if they were quite...

[John] Well Seonag herself is quite prone to...

[Hugh Dan] John, behave.

[John]... to being “fad-làmhach”.

[Hugh Dan] Behave!

[Mary Anne] Look just now if I saw a ten pound note in Calum’s back pocket, if I were “fad-làmhach” I would go across and take it.

[Hugh Dan] In case Mary Anne says too much now we will leave that where it is. “Fad-làmhach” is Mary Anne’s word. The word Calum has, Calum.

[Calum] It’s “grìd”...

[Hugh Dan] “Grìd”...

[Calum] I have “grìd”...

[Hugh Dan] “Grìd”. Go on.

[Calum] And this word means ‘froth’.

[John] Froth?

[Calum] Froth. Especially froth on the top of lager. In the olden days very often, they would take lager on ships and you would be at sea and perhaps the boat would be getting a good shake and this froth - “griod” – would come to the surface.

[John] Oh it’s “griod” now?

[Hugh Dan] It was “griod”.

[Seonag] What is it?

[Calum] “Grìd”, sorry.

[Hugh Dan] We agree that it’s “grìd”.

[John] Uh huh, uh huh.

[Calum] That would come to the top of the hogsheads and it was quite dangerous, to tell the truth, because there were lots of fumes and you could get drunk with...

[John] If you were “fad-làmhach”.

[Hugh Dan] Are you suspicious, Seonag? I think that...

[John] I’m suspicious by how...

[Seonag] I don’t know. Perhaps... isn’t there something? Don’t fumes come off...? Is it quite similar...?

[Calum] Well it is quite similiar...

[John] When they make whisky...

[Seonag] Don’t they say the “angels’ share”?

[John] Is that it?

[Calum] I’m thinking of the Mary Celeste. There was a theory that that’s what left... that the sailors left the Mary Celeste...

[Seonag] They were drunk?

[John] On the “grìd”?

[Seonag] Now, there was something about the Mary Celeste undoubtedly.

[Hugh Dan] In a hurry, in a hurry. I think... I will just run over just the two words for you – “fad-làmhach” and “grìd” – and in a second or two I will just ask you then, where is the truth? Who is telling the truth?

[Seonag] I don’t know.

[John] Calum, I think.

[Seonag] Well I definitely heard the Mary Celeste story and therefore perhaps...

[John] Well will we go...?

[Seonag] “Fad-làmhach”... Calum.

[John] We will go with Calum.

[Seonag] Calum.

[Hugh Dan] Calum has the truth. That’s the opinion...

[John] That’s what we are saying.

[Hugh Dan] Calum has the truth. Will you show us then?

[John] Oh uh huh.

[Hugh Dan] Mary Anne has the truth!

[John] Oh well.

This programme, Aibisidh, was first broadcast in 2012.