FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Entertainment Dibhearsan

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Criomagan bhidio gun fho-thiotalan bho phrògraman BBC ALBA le tar-sgrìobhadh Gàidhlig, eadar-theangachadh Beurla is briathrachas. Faodaidh tu na cuspairean a sheòrsachadh a rèir a’ chuspair. Unsubtitled clips from BBC ALBA programmes with a Gaelic transcription, an English translation and vocabulary. You can sort the clips by topic.

Tha Coimhead Gàidhlig ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh an taba ‘teacsa Gàidhlig’ agus tagh facal sam bith san teacsa agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh mìneachadh den fhacal ann. Watch Gaelic is integrated with the dictionary. Select the tab ‘Gaelic text’ and choose any word and the dictionary will open and you will see the English explanation of the Gaelic word.

Video is playing in pop-over.

A’ cur fàilte air Mòrag is Ailean

Gaelic Gàidhlig

[Ùisdean] Fàilte oirbh gu Aibisidh far am bi mise, Ùisdean MacIllFhinnein agus dà sgioba de shàr eòlaichean air aoigheachd agus tha iad a’ feuchainn cò as eòlaiche air abairtean, seanfhaclan is hieroglyphics na Gàidhlig. Dà sgioba a dh’fheumas a bhith gu math modhail no thig mise orra leis a’ chaman. Chì sinn am bi feum air. Chan eil a’ chòrr aca a nì iad air oidhcheannan fuar a’ gheamhraidh, ach a bhith cagnadh agus a’ cnàmh cìre agus a’ meòrachadh air briathrachas na Gàidhlig. Faodaidh cainnt a bhith modhail ged a bhios i goirt. Agus bidh sinn an dòchas nach eil na farpaisich no na farspaich againne gu bhith mì-mhodhail co-dhiù.

[Ùisdean] Chun nan sgiobaidhean ma-thà agus na sgiobairean an tòiseach air mo làimh chlì, Iain MacIlleMhìicheil à Eilean Ìle o thùs, tha Iain air a bhith na chraoladair fad bhliadhnaichean a-nis

[Iain] Fad bhliadhnaichean mòra.

[Ùisdean] Cha can mi cia mheud, ò cha can mi cia mheud, ach tha e coltach gun deach tòrr dhen eòlas a th’ aige an-diugh a thogail is ’s e na lunnachan òg a’ frithealadh taighean-seinnse agus nan taighean-bidhe as fhèarr air taobh siar Baile Ghlaschu agus tha thu ris an sin fhathast.

[Iain] Tha leis an fhìrinn. Tha, gu dearbh fhèin, is toigh leam deagh ghrèim bìdh fhathast.

[Ùisdean] Cha chreid mi nach robh an aon lèine agad anns an oilthigh ’s a tha ort a-nochd.

[Iain] Cha robh buileach.

[Ùisdean] Cha robh.

[Iain] Chan eil mi a’ smaoineachadh gun rachadh gin dhiubh sin faisg orra nan fheadhainn a b’ agam san oilthigh.

[Ùisdean] Cha deigheadh. Uill, còmhla ri Iain an turas seo Mòrag Stiùbhart. Bhuineadh Mòrag dhan t-saoghal sin far a bheil boireannaich a’ tighinn beò às aonais cead draibhidh. Tha i fhèin dhen bharail gur ann air sgàth ’s gun do rugadh i ann an Griomasaigh ann an Uibhist a Tuath a tha seo. Tha i mar sin nas eòlaiche air ràimh na tha i air roundabouts ged nach eil cus dhiubh sin ann an Slèite far a bheil i a-nis a’ fuireach. Tha i ag innse dhomh gu bheil i fhèin is MacIlleMhìcheil air a bhith eòlach air a chèile còrr is còig bliadhna deug thar fhichead.

[Iain] Tha gu dearbh, is bha sinn anns an oilthigh còmhla ribh.

[Ùisdean] Tòrr eòlais a th’ aice air craoladh an-diugh, ’s ann bho Iain a thog i na sgilean on a’ chiad dol-a-mach. Gu h-àraidh ma bheir tu chreidsinn air daoine gun robh fhios agad dè bha thu a’ dèanamh fiù ’s ged nach biodh sgot idir agad. Tha fàilte romhad, a Mhòraig.

[Mòrag] Tapadh leat ’s gun guth air na taighean-bìdh is taighean-seinnse.

[Ùisdean] Bha tomhas den fhìrinn againne an sin?

[Mòrag] Tha mi a’ smaoineachadh an deagh rud.

[Iain] Bha i còmhla rium an sin cuideachd.

[Ùisdean] Dìreach tomhas den fhìrinn, uill ’s e rud math a tha sin. Agus air mo làimh dheis ma-thà, Màiri-Anna NicDhòmhnaill. Tha Màiri-Anna am measg nan coimhearsnachdan agam fhèin a tha nas eòlaiche air faclan na tha cuid a chionn ‘s gu bheil sinn a-nis mòran nas sine. Tha Màiri-Anna air a bhith an-sàs ann am briathrachas cha mhòr fad a beatha, eadar a bhith ag obair aig buidheann ainmeil leithid Reuters agus dhan BhBC. Tha i bhon uair sin air a bhith ag ionnsachadh chànain agus a bhith a’ siubhal an t-saoghail. Chan eil fìrinn sam bith anns an sgeulachd gun do rugadh i agus leth-bhreac dhen fhaclair Dwelly fo h-achlais. Sin agad na Hearaich co-dhiù, a Mhàiri-Anna.

[Mary-Anne] Sin e, ach fear fo gach achlais.

[Ùisdean] Fear fo gach achlais? Uill. Còmhla ri Màiri-Anna ged-thà airson taic a chumail rithe. Tha fhios gur e a’ chiad turas a-riamh a thug Caimbeulach gu Dòmhnallach, Ailean Caimbeul. Sgitheanach à Gleann Dàil air taobh an iar an Eilein, far an robh, a rèir a’ bhàird, Iain Dubh, Dhòmhnaill nan Òran, gillean òga tapaidh, gillean a’ fàs uaireigin. An dèidh fhoghlam, bha saoghal cosnaidh Ailein air a roinn eadar margaidheachd, craoladh agus obair leasachaidh na Gàidhlig ach bidh e fhèin ag ràdh gur ann ri reic a bha e fad a bheatha gu ruige seo agus a-nochd tha e an dòchas gliocas as ùire a reic ris an sgioba a tha mu choinneimh.

[Ailean] Is tha feum aca air.

[Ùisdean] Tha feum aca air. An car a bhios san t-seann-mhaide, tha mi cinnteach nach gabh a thoirt às, Ailein. An reic thu dad idir dhaibh, a bheil thu a’ smaoineachadh?

[Ailean] Uill, tha mi an dòchas gun reic agus ’s toigh leam cuideachd a bhith an-sàs ann an leasachadh seann uidheaman mar tractors is càraichean agus sin as coireach gu bheil mi a’ faireachdainn cho cofhurtail a bhith am measg seann mhodailean an seo a-nochd.

[Ùisdean] Uill, chan eil fhios a’m nach fhaigh thu comharra airson sin, Ailean, cùm a-staigh orm is gheibh thu…

Chaidh am prògram seo, Aibisidh, a chraoladh an toiseach ann an 2012.

 

 

Welcoming Morag and Allan

English Beurla

[Hugh Dan] Welcome to Aibisidh, where I Hugh Dan MacLennan and two teams of true experts enjoy the hospitality and they try to be more knowledgeable on phrases, proverbs and hieroglyphics in Gaelic. Two teams who must be well behaved or I’ll come at them with the shinty stick. We’ll see if it is needed. They have nothing else to do on cold winter nights but chat and chew cud and reflect upon Gaelic vocabulary. Language must be polite even although it is harsh. And we hope that our competitors or gulls won’t be impolite anyway.

[Hugh Dan] To the teams then and the captains, first on my left side, John Carmichael from Islay originally, Iain gas been a broadcaster for years now.

[John] For long years.

[Hugh Dan] I won’t say how many, but it appears that much of the knowledge he has today was picked up when he was a young man frequenting the best pubs and restaurants in the west end of the City of Glasgow and you still do that.

[John] Yes, to be honest. Yes, certainly, I still like a good bite to eat.

[Hugh Dan] I believe you had the same shirt in university that you have on tonight.

[John] Not quite.

[Hugh Dan] No.

[John] I don’t think any of them come near the ones I had in university.

[Hugh Dan] They don’t. Well, with John this time is Morag Stewart. Morang belongs to the world where women live without a driving licence. She herself is of the opinion that it is because she was born in Grimsay in North Uist. She is therefore more knowledgeable about oars than she is about roundabouts although there is not too many of those in Sleat where she now lives. She tells me that herself and Carmichael have known each other for more than 35 years.

[John] Certainly and we were in university with you.

[Hugh Dan] She has a lot of expertise in broadcasting today and it is from John that she picked up the skills in the first place. Especially if you lead people to believe you know what you are doing even though you don’t have a clue. You are welcome, Morag.

[Morag] Thank you and not a word about the restaurants or pubs.

[Hugh Dan] There is a measure of truth for us there?

[Morag] I am thinking the same thing.

[John] She was there with me too.

[Hugh Dan] Just a measure of truth, well that’s a good thing. And on my right side then, Mary-Anne MacDonald. Mary-Anne is amongst my own communities that are more knowledgeable about words than some as we are now a lot older. Mary-Anne has been involved in vocabulary almost all of her life, between working for famous bodies like Reuters and for the BBC. She has since that time been learning languages and travelling the world. There is no truth in the story that she was born with a copy of Dwelly under her oxter. That’s what the Harrisfolk say anyway, Mary-Anne.

[Mary-Anne] That’s it but one under each oxter.

[Hugh Dan] One under each oxter? Well. With Mary-Anne to help her. We know it is the first time ever that a Campbell has helped a MacDonald, Allan Campbell, a Skyeman from Glendale on the west side of the island, where, according to the poet Iain Dubh, MacDonald of the song, young strong boys, boys grow up some time. After education, the world of work for Allan was made through marketing, broadcasting and Gaelic development work but he himself says that he has been selling all his life to this point and tonight he hopes to sell the newest knowledge with the team around him.

[Ailean] And they need it.

[Hugh Dan] They need it. The bend that is in the old stick, I’m sure cannot be straightened, Allan. Will you sell anything to them, do you think?

[Ailean] Well, I hope I will sell and I like to be involved in developing old machinery like tractors and cars and that is why I feel so comfortable amongst these old models here tonight.

[Hugh Dan] Well, I don’t know if you will get a point for that, Allan, keep in with me and you’ll get…

This programme, Aibisidh, was first broadcast in 2012.

 

 

A’ cur fàilte air Mòrag is Ailean

Gaelic Gàidhlig

[Ùisdean] Fàilte oirbh gu Aibisidh far am bi mise, Ùisdean MacIllFhinnein agus dà sgioba de shàr eòlaichean air aoigheachd agus tha iad a’ feuchainn cò as eòlaiche air abairtean, seanfhaclan is hieroglyphics na Gàidhlig. Dà sgioba a dh’fheumas a bhith gu math modhail no thig mise orra leis a’ chaman. Chì sinn am bi feum air. Chan eil a’ chòrr aca a nì iad air oidhcheannan fuar a’ gheamhraidh, ach a bhith cagnadh agus a’ cnàmh cìre agus a’ meòrachadh air briathrachas na Gàidhlig. Faodaidh cainnt a bhith modhail ged a bhios i goirt. Agus bidh sinn an dòchas nach eil na farpaisich no na farspaich againne gu bhith mì-mhodhail co-dhiù.

[Ùisdean] Chun nan sgiobaidhean ma-thà agus na sgiobairean an tòiseach air mo làimh chlì, Iain MacIlleMhìicheil à Eilean Ìle o thùs, tha Iain air a bhith na chraoladair fad bhliadhnaichean a-nis

[Iain] Fad bhliadhnaichean mòra.

[Ùisdean] Cha can mi cia mheud, ò cha can mi cia mheud, ach tha e coltach gun deach tòrr dhen eòlas a th’ aige an-diugh a thogail is ’s e na lunnachan òg a’ frithealadh taighean-seinnse agus nan taighean-bidhe as fhèarr air taobh siar Baile Ghlaschu agus tha thu ris an sin fhathast.

[Iain] Tha leis an fhìrinn. Tha, gu dearbh fhèin, is toigh leam deagh ghrèim bìdh fhathast.

[Ùisdean] Cha chreid mi nach robh an aon lèine agad anns an oilthigh ’s a tha ort a-nochd.

[Iain] Cha robh buileach.

[Ùisdean] Cha robh.

[Iain] Chan eil mi a’ smaoineachadh gun rachadh gin dhiubh sin faisg orra nan fheadhainn a b’ agam san oilthigh.

[Ùisdean] Cha deigheadh. Uill, còmhla ri Iain an turas seo Mòrag Stiùbhart. Bhuineadh Mòrag dhan t-saoghal sin far a bheil boireannaich a’ tighinn beò às aonais cead draibhidh. Tha i fhèin dhen bharail gur ann air sgàth ’s gun do rugadh i ann an Griomasaigh ann an Uibhist a Tuath a tha seo. Tha i mar sin nas eòlaiche air ràimh na tha i air roundabouts ged nach eil cus dhiubh sin ann an Slèite far a bheil i a-nis a’ fuireach. Tha i ag innse dhomh gu bheil i fhèin is MacIlleMhìcheil air a bhith eòlach air a chèile còrr is còig bliadhna deug thar fhichead.

[Iain] Tha gu dearbh, is bha sinn anns an oilthigh còmhla ribh.

[Ùisdean] Tòrr eòlais a th’ aice air craoladh an-diugh, ’s ann bho Iain a thog i na sgilean on a’ chiad dol-a-mach. Gu h-àraidh ma bheir tu chreidsinn air daoine gun robh fhios agad dè bha thu a’ dèanamh fiù ’s ged nach biodh sgot idir agad. Tha fàilte romhad, a Mhòraig.

[Mòrag] Tapadh leat ’s gun guth air na taighean-bìdh is taighean-seinnse.

[Ùisdean] Bha tomhas den fhìrinn againne an sin?

[Mòrag] Tha mi a’ smaoineachadh an deagh rud.

[Iain] Bha i còmhla rium an sin cuideachd.

[Ùisdean] Dìreach tomhas den fhìrinn, uill ’s e rud math a tha sin. Agus air mo làimh dheis ma-thà, Màiri-Anna NicDhòmhnaill. Tha Màiri-Anna am measg nan coimhearsnachdan agam fhèin a tha nas eòlaiche air faclan na tha cuid a chionn ‘s gu bheil sinn a-nis mòran nas sine. Tha Màiri-Anna air a bhith an-sàs ann am briathrachas cha mhòr fad a beatha, eadar a bhith ag obair aig buidheann ainmeil leithid Reuters agus dhan BhBC. Tha i bhon uair sin air a bhith ag ionnsachadh chànain agus a bhith a’ siubhal an t-saoghail. Chan eil fìrinn sam bith anns an sgeulachd gun do rugadh i agus leth-bhreac dhen fhaclair Dwelly fo h-achlais. Sin agad na Hearaich co-dhiù, a Mhàiri-Anna.

[Mary-Anne] Sin e, ach fear fo gach achlais.

[Ùisdean] Fear fo gach achlais? Uill. Còmhla ri Màiri-Anna ged-thà airson taic a chumail rithe. Tha fhios gur e a’ chiad turas a-riamh a thug Caimbeulach gu Dòmhnallach, Ailean Caimbeul. Sgitheanach à Gleann Dàil air taobh an iar an Eilein, far an robh, a rèir a’ bhàird, Iain Dubh, Dhòmhnaill nan Òran, gillean òga tapaidh, gillean a’ fàs uaireigin. An dèidh fhoghlam, bha saoghal cosnaidh Ailein air a roinn eadar margaidheachd, craoladh agus obair leasachaidh na Gàidhlig ach bidh e fhèin ag ràdh gur ann ri reic a bha e fad a bheatha gu ruige seo agus a-nochd tha e an dòchas gliocas as ùire a reic ris an sgioba a tha mu choinneimh.

[Ailean] Is tha feum aca air.

[Ùisdean] Tha feum aca air. An car a bhios san t-seann-mhaide, tha mi cinnteach nach gabh a thoirt às, Ailein. An reic thu dad idir dhaibh, a bheil thu a’ smaoineachadh?

[Ailean] Uill, tha mi an dòchas gun reic agus ’s toigh leam cuideachd a bhith an-sàs ann an leasachadh seann uidheaman mar tractors is càraichean agus sin as coireach gu bheil mi a’ faireachdainn cho cofhurtail a bhith am measg seann mhodailean an seo a-nochd.

[Ùisdean] Uill, chan eil fhios a’m nach fhaigh thu comharra airson sin, Ailean, cùm a-staigh orm is gheibh thu…

Chaidh am prògram seo, Aibisidh, a chraoladh an toiseach ann an 2012.

 

 

Welcoming Morag and Allan

English Beurla

[Hugh Dan] Welcome to Aibisidh, where I Hugh Dan MacLennan and two teams of true experts enjoy the hospitality and they try to be more knowledgeable on phrases, proverbs and hieroglyphics in Gaelic. Two teams who must be well behaved or I’ll come at them with the shinty stick. We’ll see if it is needed. They have nothing else to do on cold winter nights but chat and chew cud and reflect upon Gaelic vocabulary. Language must be polite even although it is harsh. And we hope that our competitors or gulls won’t be impolite anyway.

[Hugh Dan] To the teams then and the captains, first on my left side, John Carmichael from Islay originally, Iain gas been a broadcaster for years now.

[John] For long years.

[Hugh Dan] I won’t say how many, but it appears that much of the knowledge he has today was picked up when he was a young man frequenting the best pubs and restaurants in the west end of the City of Glasgow and you still do that.

[John] Yes, to be honest. Yes, certainly, I still like a good bite to eat.

[Hugh Dan] I believe you had the same shirt in university that you have on tonight.

[John] Not quite.

[Hugh Dan] No.

[John] I don’t think any of them come near the ones I had in university.

[Hugh Dan] They don’t. Well, with John this time is Morag Stewart. Morang belongs to the world where women live without a driving licence. She herself is of the opinion that it is because she was born in Grimsay in North Uist. She is therefore more knowledgeable about oars than she is about roundabouts although there is not too many of those in Sleat where she now lives. She tells me that herself and Carmichael have known each other for more than 35 years.

[John] Certainly and we were in university with you.

[Hugh Dan] She has a lot of expertise in broadcasting today and it is from John that she picked up the skills in the first place. Especially if you lead people to believe you know what you are doing even though you don’t have a clue. You are welcome, Morag.

[Morag] Thank you and not a word about the restaurants or pubs.

[Hugh Dan] There is a measure of truth for us there?

[Morag] I am thinking the same thing.

[John] She was there with me too.

[Hugh Dan] Just a measure of truth, well that’s a good thing. And on my right side then, Mary-Anne MacDonald. Mary-Anne is amongst my own communities that are more knowledgeable about words than some as we are now a lot older. Mary-Anne has been involved in vocabulary almost all of her life, between working for famous bodies like Reuters and for the BBC. She has since that time been learning languages and travelling the world. There is no truth in the story that she was born with a copy of Dwelly under her oxter. That’s what the Harrisfolk say anyway, Mary-Anne.

[Mary-Anne] That’s it but one under each oxter.

[Hugh Dan] One under each oxter? Well. With Mary-Anne to help her. We know it is the first time ever that a Campbell has helped a MacDonald, Allan Campbell, a Skyeman from Glendale on the west side of the island, where, according to the poet Iain Dubh, MacDonald of the song, young strong boys, boys grow up some time. After education, the world of work for Allan was made through marketing, broadcasting and Gaelic development work but he himself says that he has been selling all his life to this point and tonight he hopes to sell the newest knowledge with the team around him.

[Ailean] And they need it.

[Hugh Dan] They need it. The bend that is in the old stick, I’m sure cannot be straightened, Allan. Will you sell anything to them, do you think?

[Ailean] Well, I hope I will sell and I like to be involved in developing old machinery like tractors and cars and that is why I feel so comfortable amongst these old models here tonight.

[Hugh Dan] Well, I don’t know if you will get a point for that, Allan, keep in with me and you’ll get…

This programme, Aibisidh, was first broadcast in 2012.