FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Entertainment Dibhearsan

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Criomagan bhidio gun fho-thiotalan bho phrògraman BBC ALBA le tar-sgrìobhadh Gàidhlig, eadar-theangachadh Beurla is briathrachas. Faodaidh tu na cuspairean a sheòrsachadh a rèir a’ chuspair. Unsubtitled clips from BBC ALBA programmes with a Gaelic transcription, an English translation and vocabulary. You can sort the clips by topic.

Tha Coimhead Gàidhlig ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh an taba ‘teacsa Gàidhlig’ agus tagh facal sam bith san teacsa agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh mìneachadh den fhacal ann. Watch Gaelic is integrated with the dictionary. Select the tab ‘Gaelic text’ and choose any word and the dictionary will open and you will see the English explanation of the Gaelic word.

Video is playing in pop-over.

Faclan ùra

Gaelic Gàidhlig

[Ùisdean] Co-dhiù tha sinn uile eòlach gu leòr air faclan ùra ann an Gàidhlig ged nach tuigeamaid, ’s dòcha, cuid dhiubh. Uaireannan chan eil annta ach seann fhaclan air an cleachdadh as ùr. Nì sinn ar dìcheall an suidheachadh sin a leasachadh dhuibh anns a’ chuairt a tha seo. ’S dòcha co-dhiù. Dà phuing airson gach freagairt a tha ceart, bonus ann an siud ’s ann an seo ’s ma tha am freagairt ceàrr thèid mise a-null chun an taoibh eile agus chì sinn dè an t-alt a th’ aig na sgiobaidhean air na jackenfilisters a th’ aca. Seo na fuaimean a bhios aig na sgiobaidhean. An toiseach a Mhàiri Anna, an jackenfilisters agad fhèin. Aiseag Bheàrnaraigh, saoil?

[Màiri Anna] Dùdach an Loch Mhòir.

[Ùisdean] Dùdach an Loch Mhòir. Agus air an taobh seo. An cuala tu siud a-riamh, a Mhòrag?

[Mòrag] An aileag.

[Ùisdean] Dè seòrsa aileig a bhios a’ dèanamh …? Geòidh Ìle air an taobh eile.

[Iain] Agus chunnaic mi aodann Ailein nuair a thuirt thu “camar”. Dè thuirt thu?

[Ùisdean] “Jackenfilister”.

[Iain] “Jackenfilister”.

[Ailean] Cha robh iad sin againne anns an Eilean Sgitheanach.

[Ùisdean] Nach robh?

[Ailean] Cha robh. Dè th’ ann?

[Ùisdean] Cò th’ ann? Am buzzer a th’ air do bheulaibh! Dè cho follaiseach …? An jackenfilister. Right, làmh air na jackenfilisters mar a thig na faclan an-àird. Seo a’ chiad fhacal, a’ chiad fhacal ùr – “caraid-bhaile”. “Càraid-bhaile”, tha mi duilich, “càraid-bhaile” agus tha na geòidh air falbh leis.

[Iain] Siuthad ma-thà.

[Mòrag] Bailtean mar gum biodh a bhios iad a’ cur ri chèile. “ Twin town” mar gum biodh.

[Ùisdean] Bailtean air an ceangal ri chèile – “twin towns ”, “twin cities”. Tha sibh ceart.

[Iain] Mar a tha Port Ilein agus Los Angeles!

[Mòrag] New York!

[Ùisdean] Dìreach. Dà chomharra. Griomasaigh agus New York.

[Ùisdean] Tha sibh ceart. An dàrna, an dàrna facal a-nis – “clèireach-urrais”.

[Ùisdean] A Mhàiri Anna.

[Màiri Anna] “Insurance clerk”.

[Ùisdean] “Insurance clerk” no ’s ann ann an saoghal an ionmhais … Tha thu faisg gu leòr air, tha mi a’ smaoineachadh. ’S e rud teicnigeach a th’ ann. An tèid thu nas fhaisge air?

[Màiri Anna] Rud teicnigeach ann an saoghal an airgid?

[Ùisdean] ’S e.

[Màiri Anna] Mar sin tha thu fhèin eòlach air ach chan eil mise.

[Ùisdean] Gun teagamh sam bith, gun teagamh sam bith.

[Màiri Anna] Ceart.

[Iain] Ò tha i a’ fàs droch nàdarrach.

[Ùisdean] An tèid thu nas fhaisge air?

[Ailean] “Company secretary”?

[Ùisdean] Feuchaidh mi … Bheir mi dhut aonan chun na h-ìre seo.

[Màir Anna] Aonan?

[Ùisdean] Iain ’s a Mhòr?

[Iain] “Trust fund secretary”, an e no rudeigin?

[Ùisdean] Tha sibh uile gu math faisg air ach innsidh mi dhuibh – “ actuary”. ’S e rud teicneigeach… Diofar…

[Iain] Ò seadh.

[Ùisdean] Aon phuing air an taobh seo co-dhiù.

[Màiri Anna] Cha chuala mi a-riamh e.

[Mòrag] Glè mhath.

[Ùisdean] An treas facal ...

[Iain] Facal feumail!

[Ùisdean] Feuchamaid fear eile. Feuchamaid fear eile. “Reubhlaideach”, “reubhlaideach”, tha mi cinnteach. Ailein.

[Màiri Anna] Fear a tha …

[Ùisdean] Tha sin coltach ri rud a dhèanadh sibh fhèin, saoilidh mi ’s dòcha.

[Màiri Anna] Fear a tha ag èirigh suas ’s a’ dèanamh ar-a-mach an aghaidh an riaghaltais.

[Ùisdean] Math gu leòr. Eil sin am Bearnaraigh, a Mhàiri Anna?

[Màiri Anna] Bho riamh! …

[Ùisdean] Tha sibh cho ceart ’s a ghabhas.

[Màiri Anna] Riamh! Sinn na mullaichean ’s a tha sinn cho eòlach air.

[Ùisdean] “Revolutionary” a th’ aca air.

[Mòrag] An e?

[Ùisdean] ’S e.

[Iain] Bha dùil aig Mòr gur e duine a bha a’ dol gu raves a bh’ ann.

[Ailean] ’S e an fheadhainn a tha a’ dèanamh nan camas trang aig mar gum biodh

[Ùisdean] Uill ’s e, ’s e. Feuchamaid fear eile ma-thà. Fear eile – “togalach beag-lùth”, “togalach beag-lùth”.

[Ailean] Tha fios gur e “taigh beag” a tha sin!

[Ùisdean] Puing dhan Chaimbeulach, puing dhan Chaimbeulach.

[Ailean] Cò am fear beag a th’ aig “togalach beag-lùth”?

[Mòrag] Strength.

[Màiri Anna] An e togalach far a bheil, fhios agad, gum bi thu a’ cur “beag-lùths” ann? Mar gum biodh “massage parlour”?

[Iain] Ò sguir dheth sin a-nise.

[Ùisdean] A Mhàiri Anna aig aon ìre bha thu air an t-slighe agus chaidh thu air sheachran orm gu buileach.

[Iain] “Togalach beag-lùth”.

[Mòrag] Rudeigin mar …

[Ùisdean] Am facal mu dheireadh ma-thà dìreach ann an aithghearrachd. A bheil …

[Ailean] “Sauna” a th’ ann, an e?

[Ùisdean] … beachd agaibh air?

[Mòrag] Àite a tha a’ tuiteam às a chèile.

[Iain] Àite nach eil làidir ann an dòigh sam bith? Chan eil fhios a’m.

[Mòrag] “beag-lùths”, chanainn-sa …

[Ùisdean] ’S e …

[Iain] Togalach, an e “prefab” a th’ ann no rudeigin?

[Ùisdean] Chan e. ’S e togalach a th’ ann far a bheil glè bheag de chumhachd – “low energy” mar a th’ aca air. “Togalach beag-lùth”.

[Mòrag] Uill tha mi a’ smaoineachadh gun robh sinne a cheart cho faisg air mas e siud …

[Ùisdean] Ach tha mi a’ smaoineachadh gun robh Màiri Anna cho faisg air.

[Iain] Bha sinn fhèin gu math “beag-lùth” …

[Ùisdean] Comharra do Mhàiri Anna an siud.

Chaidh am prògram seo, Aibisidh, a chraoladh an toiseach ann an 2012.

 

 

New words

English Beurla

[Hugh Dan] We are all aware of new words in Gaelic although we don’t, perhaps, understand some of them. Sometimes they are just old words being reused. We will do our best to improve that situation in this round. Perhaps anyway. Two points for each correct answer, a bonus here and there and if the answer is wrong I will go across to the other side and we will see what noise the teams have on their jackenfilisters. Here are the teams’ sounds. Firstly Mary Anne, your own jackenfilister. Berneray ferry, perhaps?

[Màiri Anna] The Loch Mòr Horn.

[Hugh Dan] The Loch Mòr Horn. And on this side. Did you ever hear that, Morag?

[Morag] Hiccups.

[Hugh Dan] What sort of hiccup makes …? Islay geese on the other side.

[John] And I saw Allan’s face when you said “camar” [fool]. What did you say?

[Hugh Dan] “Jackenfilister”.

[John] “Jackenfilister”.

[Allan] We didn’t have them in the Isle of Skye.

[Hugh Dan] Didn’t you?

[Allan] We didn’t. What is it?

[Hugh Dan] What is it? The buzzer that is in front of you! How obvious …? The jackenfilister. Right, hands on the jackenfilisters as the words appear. This is the first word, the first new word - “caraid-bhaile”. “Càraid-bhaile”, I’m sorry, “càraid-bhaile” and the geese have got it.

[John] Go for it then.

[Morag] Towns as it were that they put together. “Twin town” as it were.

[Hugh Dan] Towns linked to each other – “twin towns”, “ twin cities”. You’re correct.

[John] Like Port Ellen and Los Angeles!

[Morag] New York!

[Hugh Dan] Exactly. Two points. Grimsay and New York. Exactly.

[Hugh Dan] You’re correct. The second, the second word now – “clèireach-urrais”.

[Hugh Dan] Mary Anne.

[Mary Anne] “Insurance clerk”.

[Hugh Dan] “Insurance clerk” or in the world of finance … You’re close enough to it, I think. It’s a technical matter. Can you get closer to it?

[Mary Anne] A technical matter in the world of money?

[Hugh Dan] Yes.

[Mary Anne] Therefore you yourself know about it but I don’t?

[Hugh Dan] Undoubtedly, undoubtedly.

[Mary Anne] Right.

[John] Oh she’s getting bad tempered.

[Hugh Dan] Can you get closer to it?

[Allan] “Company secretary”?

[Hugh Dan] I will try … I will give you one at this stage.

[Màir Anna] One? Mm-hm.

[Hugh Dan] John and Morag?

[John] “Trust fund secretary”, is it or something?

[Hugh Dan] You’re all very close to it but I will tell you – “actuary”. It’s a technical matter… Different…

[John] Oh aye.

[Hugh Dan] One point on this side anyway.

[Mary Anne] I’ve never heard it.

[Morag] Very good.

[Hugh Dan] The third word ...

[John] A useful word!

[Hugh Dan] Let’s try another one. Let’s try another one. “Reubhlaideach”, “reubhlaideach”, I’m sure. Allan.

[Mary Anne] A person who …

[Hugh Dan] That’s similar to something you would do yourself, I think perhaps.

[Mary Anne] A person who rises up and rebels against the government.

[Hugh Dan] Good enough. Is that in Berneray, Mary Anne?

[Mary Anne] Since forever! …

[Hugh Dan] You’re spot on.

[Mary Anne] Forever! Tha is the heights that we know so well.

[Hugh Dan] They call it a “revolutionary”.

[Morag] Is it?

[Hugh Dan] It is.

[John] Morag thought that it was a person who went to raves.

[Allan] It’s the ones that do the busy wide bay as it was.

[Hugh Dan] Well yes, yes. Let’s try another one then. Another one – “togalach beag-lùth”, “togalach beag-lùth”.

[Allan] Surely that’s a “toilet”!

Hugh Dan] A point for the Campbell, a point for the Campbell.

[Allan] Who is the wee one who is at “togalach beag-lùth”?

[Morag] Strength.

[Mary Anne] Is it a building where, you know, you put “a little energy” in? A “massage parlour” as it were?

[John] Oh stop that now.

[Hugh Dan] Mary Anne at one stage you were on the right lines and you went past me completely.

[John] “Togalach beag-lùth”.

[Morag] Something like …

[Hugh Dan] The final word then just quickly. Do …

[Allan] It’s a “sauna”, is it?

[Hugh Dan] … you have an idea of it?

[Morag] A place that is falling apart.

[John] A place that isn’t robust in any way? I don’t know.

[Morag] “beag-lùths”, I’d say …

[Hugh Dan] It’s …

[John] A building, is it a “prefab” or something?

[Hugh Dan] It isn’t. It’s a building where very little power – “ low energy” as they say. “Togalach beag-lùth”.

[Morag] Well I think that we were just as close if that’s …

[Hugh Dan] But I think that Mary Anne was so close to it.

[John] We ourselves were very “low energy” …

[Hugh Dan] A point to Mary Anne there.

This programme, Aibisidh, was first broadcast in 2012.

 

 

Faclan ùra

Gaelic Gàidhlig

[Ùisdean] Co-dhiù tha sinn uile eòlach gu leòr air faclan ùra ann an Gàidhlig ged nach tuigeamaid, ’s dòcha, cuid dhiubh. Uaireannan chan eil annta ach seann fhaclan air an cleachdadh as ùr. Nì sinn ar dìcheall an suidheachadh sin a leasachadh dhuibh anns a’ chuairt a tha seo. ’S dòcha co-dhiù. Dà phuing airson gach freagairt a tha ceart, bonus ann an siud ’s ann an seo ’s ma tha am freagairt ceàrr thèid mise a-null chun an taoibh eile agus chì sinn dè an t-alt a th’ aig na sgiobaidhean air na jackenfilisters a th’ aca. Seo na fuaimean a bhios aig na sgiobaidhean. An toiseach a Mhàiri Anna, an jackenfilisters agad fhèin. Aiseag Bheàrnaraigh, saoil?

[Màiri Anna] Dùdach an Loch Mhòir.

[Ùisdean] Dùdach an Loch Mhòir. Agus air an taobh seo. An cuala tu siud a-riamh, a Mhòrag?

[Mòrag] An aileag.

[Ùisdean] Dè seòrsa aileig a bhios a’ dèanamh …? Geòidh Ìle air an taobh eile.

[Iain] Agus chunnaic mi aodann Ailein nuair a thuirt thu “camar”. Dè thuirt thu?

[Ùisdean] “Jackenfilister”.

[Iain] “Jackenfilister”.

[Ailean] Cha robh iad sin againne anns an Eilean Sgitheanach.

[Ùisdean] Nach robh?

[Ailean] Cha robh. Dè th’ ann?

[Ùisdean] Cò th’ ann? Am buzzer a th’ air do bheulaibh! Dè cho follaiseach …? An jackenfilister. Right, làmh air na jackenfilisters mar a thig na faclan an-àird. Seo a’ chiad fhacal, a’ chiad fhacal ùr – “caraid-bhaile”. “Càraid-bhaile”, tha mi duilich, “càraid-bhaile” agus tha na geòidh air falbh leis.

[Iain] Siuthad ma-thà.

[Mòrag] Bailtean mar gum biodh a bhios iad a’ cur ri chèile. “ Twin town” mar gum biodh.

[Ùisdean] Bailtean air an ceangal ri chèile – “twin towns ”, “twin cities”. Tha sibh ceart.

[Iain] Mar a tha Port Ilein agus Los Angeles!

[Mòrag] New York!

[Ùisdean] Dìreach. Dà chomharra. Griomasaigh agus New York.

[Ùisdean] Tha sibh ceart. An dàrna, an dàrna facal a-nis – “clèireach-urrais”.

[Ùisdean] A Mhàiri Anna.

[Màiri Anna] “Insurance clerk”.

[Ùisdean] “Insurance clerk” no ’s ann ann an saoghal an ionmhais … Tha thu faisg gu leòr air, tha mi a’ smaoineachadh. ’S e rud teicnigeach a th’ ann. An tèid thu nas fhaisge air?

[Màiri Anna] Rud teicnigeach ann an saoghal an airgid?

[Ùisdean] ’S e.

[Màiri Anna] Mar sin tha thu fhèin eòlach air ach chan eil mise.

[Ùisdean] Gun teagamh sam bith, gun teagamh sam bith.

[Màiri Anna] Ceart.

[Iain] Ò tha i a’ fàs droch nàdarrach.

[Ùisdean] An tèid thu nas fhaisge air?

[Ailean] “Company secretary”?

[Ùisdean] Feuchaidh mi … Bheir mi dhut aonan chun na h-ìre seo.

[Màir Anna] Aonan?

[Ùisdean] Iain ’s a Mhòr?

[Iain] “Trust fund secretary”, an e no rudeigin?

[Ùisdean] Tha sibh uile gu math faisg air ach innsidh mi dhuibh – “ actuary”. ’S e rud teicneigeach… Diofar…

[Iain] Ò seadh.

[Ùisdean] Aon phuing air an taobh seo co-dhiù.

[Màiri Anna] Cha chuala mi a-riamh e.

[Mòrag] Glè mhath.

[Ùisdean] An treas facal ...

[Iain] Facal feumail!

[Ùisdean] Feuchamaid fear eile. Feuchamaid fear eile. “Reubhlaideach”, “reubhlaideach”, tha mi cinnteach. Ailein.

[Màiri Anna] Fear a tha …

[Ùisdean] Tha sin coltach ri rud a dhèanadh sibh fhèin, saoilidh mi ’s dòcha.

[Màiri Anna] Fear a tha ag èirigh suas ’s a’ dèanamh ar-a-mach an aghaidh an riaghaltais.

[Ùisdean] Math gu leòr. Eil sin am Bearnaraigh, a Mhàiri Anna?

[Màiri Anna] Bho riamh! …

[Ùisdean] Tha sibh cho ceart ’s a ghabhas.

[Màiri Anna] Riamh! Sinn na mullaichean ’s a tha sinn cho eòlach air.

[Ùisdean] “Revolutionary” a th’ aca air.

[Mòrag] An e?

[Ùisdean] ’S e.

[Iain] Bha dùil aig Mòr gur e duine a bha a’ dol gu raves a bh’ ann.

[Ailean] ’S e an fheadhainn a tha a’ dèanamh nan camas trang aig mar gum biodh

[Ùisdean] Uill ’s e, ’s e. Feuchamaid fear eile ma-thà. Fear eile – “togalach beag-lùth”, “togalach beag-lùth”.

[Ailean] Tha fios gur e “taigh beag” a tha sin!

[Ùisdean] Puing dhan Chaimbeulach, puing dhan Chaimbeulach.

[Ailean] Cò am fear beag a th’ aig “togalach beag-lùth”?

[Mòrag] Strength.

[Màiri Anna] An e togalach far a bheil, fhios agad, gum bi thu a’ cur “beag-lùths” ann? Mar gum biodh “massage parlour”?

[Iain] Ò sguir dheth sin a-nise.

[Ùisdean] A Mhàiri Anna aig aon ìre bha thu air an t-slighe agus chaidh thu air sheachran orm gu buileach.

[Iain] “Togalach beag-lùth”.

[Mòrag] Rudeigin mar …

[Ùisdean] Am facal mu dheireadh ma-thà dìreach ann an aithghearrachd. A bheil …

[Ailean] “Sauna” a th’ ann, an e?

[Ùisdean] … beachd agaibh air?

[Mòrag] Àite a tha a’ tuiteam às a chèile.

[Iain] Àite nach eil làidir ann an dòigh sam bith? Chan eil fhios a’m.

[Mòrag] “beag-lùths”, chanainn-sa …

[Ùisdean] ’S e …

[Iain] Togalach, an e “prefab” a th’ ann no rudeigin?

[Ùisdean] Chan e. ’S e togalach a th’ ann far a bheil glè bheag de chumhachd – “low energy” mar a th’ aca air. “Togalach beag-lùth”.

[Mòrag] Uill tha mi a’ smaoineachadh gun robh sinne a cheart cho faisg air mas e siud …

[Ùisdean] Ach tha mi a’ smaoineachadh gun robh Màiri Anna cho faisg air.

[Iain] Bha sinn fhèin gu math “beag-lùth” …

[Ùisdean] Comharra do Mhàiri Anna an siud.

Chaidh am prògram seo, Aibisidh, a chraoladh an toiseach ann an 2012.

 

 

New words

English Beurla

[Hugh Dan] We are all aware of new words in Gaelic although we don’t, perhaps, understand some of them. Sometimes they are just old words being reused. We will do our best to improve that situation in this round. Perhaps anyway. Two points for each correct answer, a bonus here and there and if the answer is wrong I will go across to the other side and we will see what noise the teams have on their jackenfilisters. Here are the teams’ sounds. Firstly Mary Anne, your own jackenfilister. Berneray ferry, perhaps?

[Màiri Anna] The Loch Mòr Horn.

[Hugh Dan] The Loch Mòr Horn. And on this side. Did you ever hear that, Morag?

[Morag] Hiccups.

[Hugh Dan] What sort of hiccup makes …? Islay geese on the other side.

[John] And I saw Allan’s face when you said “camar” [fool]. What did you say?

[Hugh Dan] “Jackenfilister”.

[John] “Jackenfilister”.

[Allan] We didn’t have them in the Isle of Skye.

[Hugh Dan] Didn’t you?

[Allan] We didn’t. What is it?

[Hugh Dan] What is it? The buzzer that is in front of you! How obvious …? The jackenfilister. Right, hands on the jackenfilisters as the words appear. This is the first word, the first new word - “caraid-bhaile”. “Càraid-bhaile”, I’m sorry, “càraid-bhaile” and the geese have got it.

[John] Go for it then.

[Morag] Towns as it were that they put together. “Twin town” as it were.

[Hugh Dan] Towns linked to each other – “twin towns”, “ twin cities”. You’re correct.

[John] Like Port Ellen and Los Angeles!

[Morag] New York!

[Hugh Dan] Exactly. Two points. Grimsay and New York. Exactly.

[Hugh Dan] You’re correct. The second, the second word now – “clèireach-urrais”.

[Hugh Dan] Mary Anne.

[Mary Anne] “Insurance clerk”.

[Hugh Dan] “Insurance clerk” or in the world of finance … You’re close enough to it, I think. It’s a technical matter. Can you get closer to it?

[Mary Anne] A technical matter in the world of money?

[Hugh Dan] Yes.

[Mary Anne] Therefore you yourself know about it but I don’t?

[Hugh Dan] Undoubtedly, undoubtedly.

[Mary Anne] Right.

[John] Oh she’s getting bad tempered.

[Hugh Dan] Can you get closer to it?

[Allan] “Company secretary”?

[Hugh Dan] I will try … I will give you one at this stage.

[Màir Anna] One? Mm-hm.

[Hugh Dan] John and Morag?

[John] “Trust fund secretary”, is it or something?

[Hugh Dan] You’re all very close to it but I will tell you – “actuary”. It’s a technical matter… Different…

[John] Oh aye.

[Hugh Dan] One point on this side anyway.

[Mary Anne] I’ve never heard it.

[Morag] Very good.

[Hugh Dan] The third word ...

[John] A useful word!

[Hugh Dan] Let’s try another one. Let’s try another one. “Reubhlaideach”, “reubhlaideach”, I’m sure. Allan.

[Mary Anne] A person who …

[Hugh Dan] That’s similar to something you would do yourself, I think perhaps.

[Mary Anne] A person who rises up and rebels against the government.

[Hugh Dan] Good enough. Is that in Berneray, Mary Anne?

[Mary Anne] Since forever! …

[Hugh Dan] You’re spot on.

[Mary Anne] Forever! Tha is the heights that we know so well.

[Hugh Dan] They call it a “revolutionary”.

[Morag] Is it?

[Hugh Dan] It is.

[John] Morag thought that it was a person who went to raves.

[Allan] It’s the ones that do the busy wide bay as it was.

[Hugh Dan] Well yes, yes. Let’s try another one then. Another one – “togalach beag-lùth”, “togalach beag-lùth”.

[Allan] Surely that’s a “toilet”!

Hugh Dan] A point for the Campbell, a point for the Campbell.

[Allan] Who is the wee one who is at “togalach beag-lùth”?

[Morag] Strength.

[Mary Anne] Is it a building where, you know, you put “a little energy” in? A “massage parlour” as it were?

[John] Oh stop that now.

[Hugh Dan] Mary Anne at one stage you were on the right lines and you went past me completely.

[John] “Togalach beag-lùth”.

[Morag] Something like …

[Hugh Dan] The final word then just quickly. Do …

[Allan] It’s a “sauna”, is it?

[Hugh Dan] … you have an idea of it?

[Morag] A place that is falling apart.

[John] A place that isn’t robust in any way? I don’t know.

[Morag] “beag-lùths”, I’d say …

[Hugh Dan] It’s …

[John] A building, is it a “prefab” or something?

[Hugh Dan] It isn’t. It’s a building where very little power – “ low energy” as they say. “Togalach beag-lùth”.

[Morag] Well I think that we were just as close if that’s …

[Hugh Dan] But I think that Mary Anne was so close to it.

[John] We ourselves were very “low energy” …

[Hugh Dan] A point to Mary Anne there.

This programme, Aibisidh, was first broadcast in 2012.