FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Entertainment Dibhearsan

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Criomagan bhidio gun fho-thiotalan bho phrògraman BBC ALBA le tar-sgrìobhadh Gàidhlig, eadar-theangachadh Beurla is briathrachas. Faodaidh tu na cuspairean a sheòrsachadh a rèir a’ chuspair. Unsubtitled clips from BBC ALBA programmes with a Gaelic transcription, an English translation and vocabulary. You can sort the clips by topic.

Tha Coimhead Gàidhlig ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh an taba ‘teacsa Gàidhlig’ agus tagh facal sam bith san teacsa agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh mìneachadh den fhacal ann. Watch Gaelic is integrated with the dictionary. Select the tab ‘Gaelic text’ and choose any word and the dictionary will open and you will see the English explanation of the Gaelic word.

Video is playing in pop-over.

Nuair a bha Fergie òg

Gaelic Gàidhlig

[Dòmhnall] Mòideart, dè seòrsa sgìre a bha sin nuair a bha sibh ag èirigh suas, Fergie? Sgìre gu math Gàidhealach tha fhios.

[Fergie] Ò aidh, nuair a bha mise òg ann am Mòideart bha na ratios … dh’abrainn-sa na daoine a bha a’ bruidhinn Gàidhlig, bhiodh e mu ninty five

[Dòmhnall] Às a’ cheud.

[Fergie] Às a’ cheud. An-diugh bhiodh tu fortanach ma tha còig!

[Dòmhnall] Atharrachadh mòr.

[Fergie] Ò atharrachadh, atharrachadh mòr.

[Dòmhnall] Agus an robh, tha fhios gun robh ceòl ’s òrain ’s dannsa gu leòr a’ dol an uair sin.

[Fergie] Bha. Bha na dannsaichean a bh’ againn, bha iad anns an talla aig Mingearaidh agus Àth Tharracail agus bha, ’s e ceòl Gàidhealach a bh’ ann air fad, fad na h-ùine. Bha band uamhraidh math anns an àite aig an àm ud, Roshven Ceilidh Band, Fearchar MacRath agus a chòmhlan, agus sin agad an rud a thug dhòmhsa an impetus airson tòiseachadh.

[Dòmhnall] Agus an robh sibh, am biodh sibh ag èisteachd ri ceòl air an rèidio ’s eile?

[Fergie] Ò bha. Bha, bha, bha dance music ann aig an àm sin cuideachd agus, ach cha b’ urrainn dhuinn fhaighinn idir leis na monaidhean agus a h-uile sìon mun cuairt oirnn, ach bha, chan eil fhios a’m dè a’ Ghàidhlig a th’ air seo, freak of nature. Bha direct line ann bho Rèidio Èireann.

[Dòmhnall] Às Èirinn?

[Fergie] Aidh. Agus bha mise, bha mi ag èisteachd ris a’ cheòl sin fad na h-ùine agus bha e a’ còrdadh uamhraidh rium a chionn bha meall dheth coltach ris a’ cheòl againn fhìn.

[Dòmhnall] Seadh gu dearbh.

[Fergie] Bha.

[Dòmhnall] ’S cuin a fhuair sibh a’ chiad bhogsa?

[Fergie] Uill bha mi aig an taigh. Bha na sùilean agam, bha conjunctivitis agam agus fhuair m’ athair, Seonaidh, fhuair e am bogsa beag a bha seo bho Forbes, J T Forbes Perth. Agus tha cuimhne agam bha, deich notaichean a bha e agus bha e ga phàigheadh a h-uile mìos, deich tastain a h-uile mìos, agus ’s e meall airgid a bha sin a chionn ’s e post a bh’ ann agus dh’abrainn-sa bha am pàigheadh a bh’ aige a h-uile seachdain bhiodh e mu thrì notaichean. That was it.

[Dòmhnall] ’S bha sibh an sàs anns an t-saoghal ciùil Ghàidhealaich a bha sin ma-tha ’s tòiseachadh a’ dol an sàs …

[Fergie] Ò bha.

[Dòmhnall] ’S geamaichean Gàidhealach cuideachd. Ciamar a chaidh sibh an sàs anns na geamaichean?

[Fergie] Uill bha mi ann an Sgoil Àrd a’ Ghearstain, fhios agad, agus bha mi a’ taghadh spòrs daonnan agus ’s e a’ ruith agus a’ leum, sin agad na rudan a bha mi nas fheàrr air.

Chaidh am prògram seo, Thuige Seo, a chraoladh an toiseach ann an 2011.

 

 

When Fergie was young

English Beurla

[Donald] Moidart, what sort of area was that when you were growing up, Fergie? Surely a very Highland area.

[Fergie] Oh aye, when I was young in Moidart the ratios were … I would say the people that spoke Gaelic, it would be about ninety five …

[Donald] Percent.

[Fergie] Percent. Today you would be fortunate if there is five!

[Donald] A huge change.

[Fergie] Oh a change, a huge change.

[Donald] And was, surely there was plenty of music and songs and dancing then.

[Fergie] Yes. Our dances were, they were in the hall at Mingary and Acharacle and there was, it was all traditional music, all the time. There was a terribly good band in the area at that time, Roshven Ceilidh Band, Fergus MacRae and his band, and that is what gave me the impetus to start.

[Donald] And were you, would you listen to music on the radio and suchlike?

[Fergie] Oh yes. There was dance music at that time too and, but we could not get it at all because of the mountains and everything around us, but there was, I do not know the Gaelic for this, a freak of nature. There was a direct line from Ireland Radio.

[Donald] From Ireland?

[Fergie] Aye. And I was, I listened to that music all the time and I thoroughly enjoyed it because a lot of it was similar to our own music.

[Donald] Indeed.

[Fergie] Yes.

[Donald] And when did you get the first accordion?

[Fergie] Well I was at home. My eyes were, I had conjunctivitis and my father, Johnnie, he got this little accordion from Forbes, J T Forbes Perth. And I remember, it cost ten pounds and he paid it every month, ten shillings every month, and that was a lot of money because he was a postman and I would say his weekly pay would have been about three pounds. That was it.

[Donald] And you were involved in that traditional music world and starting to get involved …

[Fergie] Oh yes.

[Donald] And Highland games too. How did you get involved in the games?

[Fergie] Well I was in Fort William High School, you know, and I always chose sport and it was running and jumping, those were the things that I was better at.

This programme, Thuige Seo, was first broadcast in 2011.

 

 

Nuair a bha Fergie òg

Gaelic Gàidhlig

[Dòmhnall] Mòideart, dè seòrsa sgìre a bha sin nuair a bha sibh ag èirigh suas, Fergie? Sgìre gu math Gàidhealach tha fhios.

[Fergie] Ò aidh, nuair a bha mise òg ann am Mòideart bha na ratios … dh’abrainn-sa na daoine a bha a’ bruidhinn Gàidhlig, bhiodh e mu ninty five

[Dòmhnall] Às a’ cheud.

[Fergie] Às a’ cheud. An-diugh bhiodh tu fortanach ma tha còig!

[Dòmhnall] Atharrachadh mòr.

[Fergie] Ò atharrachadh, atharrachadh mòr.

[Dòmhnall] Agus an robh, tha fhios gun robh ceòl ’s òrain ’s dannsa gu leòr a’ dol an uair sin.

[Fergie] Bha. Bha na dannsaichean a bh’ againn, bha iad anns an talla aig Mingearaidh agus Àth Tharracail agus bha, ’s e ceòl Gàidhealach a bh’ ann air fad, fad na h-ùine. Bha band uamhraidh math anns an àite aig an àm ud, Roshven Ceilidh Band, Fearchar MacRath agus a chòmhlan, agus sin agad an rud a thug dhòmhsa an impetus airson tòiseachadh.

[Dòmhnall] Agus an robh sibh, am biodh sibh ag èisteachd ri ceòl air an rèidio ’s eile?

[Fergie] Ò bha. Bha, bha, bha dance music ann aig an àm sin cuideachd agus, ach cha b’ urrainn dhuinn fhaighinn idir leis na monaidhean agus a h-uile sìon mun cuairt oirnn, ach bha, chan eil fhios a’m dè a’ Ghàidhlig a th’ air seo, freak of nature. Bha direct line ann bho Rèidio Èireann.

[Dòmhnall] Às Èirinn?

[Fergie] Aidh. Agus bha mise, bha mi ag èisteachd ris a’ cheòl sin fad na h-ùine agus bha e a’ còrdadh uamhraidh rium a chionn bha meall dheth coltach ris a’ cheòl againn fhìn.

[Dòmhnall] Seadh gu dearbh.

[Fergie] Bha.

[Dòmhnall] ’S cuin a fhuair sibh a’ chiad bhogsa?

[Fergie] Uill bha mi aig an taigh. Bha na sùilean agam, bha conjunctivitis agam agus fhuair m’ athair, Seonaidh, fhuair e am bogsa beag a bha seo bho Forbes, J T Forbes Perth. Agus tha cuimhne agam bha, deich notaichean a bha e agus bha e ga phàigheadh a h-uile mìos, deich tastain a h-uile mìos, agus ’s e meall airgid a bha sin a chionn ’s e post a bh’ ann agus dh’abrainn-sa bha am pàigheadh a bh’ aige a h-uile seachdain bhiodh e mu thrì notaichean. That was it.

[Dòmhnall] ’S bha sibh an sàs anns an t-saoghal ciùil Ghàidhealaich a bha sin ma-tha ’s tòiseachadh a’ dol an sàs …

[Fergie] Ò bha.

[Dòmhnall] ’S geamaichean Gàidhealach cuideachd. Ciamar a chaidh sibh an sàs anns na geamaichean?

[Fergie] Uill bha mi ann an Sgoil Àrd a’ Ghearstain, fhios agad, agus bha mi a’ taghadh spòrs daonnan agus ’s e a’ ruith agus a’ leum, sin agad na rudan a bha mi nas fheàrr air.

Chaidh am prògram seo, Thuige Seo, a chraoladh an toiseach ann an 2011.

 

 

When Fergie was young

English Beurla

[Donald] Moidart, what sort of area was that when you were growing up, Fergie? Surely a very Highland area.

[Fergie] Oh aye, when I was young in Moidart the ratios were … I would say the people that spoke Gaelic, it would be about ninety five …

[Donald] Percent.

[Fergie] Percent. Today you would be fortunate if there is five!

[Donald] A huge change.

[Fergie] Oh a change, a huge change.

[Donald] And was, surely there was plenty of music and songs and dancing then.

[Fergie] Yes. Our dances were, they were in the hall at Mingary and Acharacle and there was, it was all traditional music, all the time. There was a terribly good band in the area at that time, Roshven Ceilidh Band, Fergus MacRae and his band, and that is what gave me the impetus to start.

[Donald] And were you, would you listen to music on the radio and suchlike?

[Fergie] Oh yes. There was dance music at that time too and, but we could not get it at all because of the mountains and everything around us, but there was, I do not know the Gaelic for this, a freak of nature. There was a direct line from Ireland Radio.

[Donald] From Ireland?

[Fergie] Aye. And I was, I listened to that music all the time and I thoroughly enjoyed it because a lot of it was similar to our own music.

[Donald] Indeed.

[Fergie] Yes.

[Donald] And when did you get the first accordion?

[Fergie] Well I was at home. My eyes were, I had conjunctivitis and my father, Johnnie, he got this little accordion from Forbes, J T Forbes Perth. And I remember, it cost ten pounds and he paid it every month, ten shillings every month, and that was a lot of money because he was a postman and I would say his weekly pay would have been about three pounds. That was it.

[Donald] And you were involved in that traditional music world and starting to get involved …

[Fergie] Oh yes.

[Donald] And Highland games too. How did you get involved in the games?

[Fergie] Well I was in Fort William High School, you know, and I always chose sport and it was running and jumping, those were the things that I was better at.

This programme, Thuige Seo, was first broadcast in 2011.