FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Entertainment Dibhearsan

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Criomagan bhidio gun fho-thiotalan bho phrògraman BBC ALBA le tar-sgrìobhadh Gàidhlig, eadar-theangachadh Beurla is briathrachas. Faodaidh tu na cuspairean a sheòrsachadh a rèir a’ chuspair. Unsubtitled clips from BBC ALBA programmes with a Gaelic transcription, an English translation and vocabulary. You can sort the clips by topic.

Tha Coimhead Gàidhlig ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh an taba ‘teacsa Gàidhlig’ agus tagh facal sam bith san teacsa agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh mìneachadh den fhacal ann. Watch Gaelic is integrated with the dictionary. Select the tab ‘Gaelic text’ and choose any word and the dictionary will open and you will see the English explanation of the Gaelic word.

Video is playing in pop-over.

A' cur fàilte air Agnes agus Gilleasbuig

Gaelic Gàidhlig

[Ùisdean] Dh'fhaodadh nach bi sinn càil nas foghlamaichte aig deireadh an t-sreath seo, ach tha sinn an dòchas gun toir sinn gàire oirbh agus gun glac sibh facal, no abairt, anns an dol seachad. Còmhla rium, tha dà bhuidheann de “ghilonies”, no eòlaichean is tha iad fhèin ag ràdh, gu bheil iad nas fiosraichte air faclairean na tha a’ chuid as motha de dhaoine. Seo iad, ma-thà, na sgiobaidhean. Agus air mo làimh-chlì an toiseach, an sgiobair, Iain MacIlleMhìcheil. Faisg air dà fhichead bliadhna de chraoladh ann an Gàidhlig agus cha do dh'fhàs duine sgìth…

[Iain] Ò, uill, cùm ort, stiall ort!”

[Ùisdean] …cha do dh'fhàs duine sgìth dheth fhathast. Cha mhò tha daoine air fàs sgìth le bhith ga èisteachd.

[Iain] Agus cha leigeadh iad leas a bhith cur ‘flare’ dhan choimpiutair aca, o chionn ’s e sin a bha thusa a’ cleachdadh a’ chiad turas a chuir mi eòlach ort, bha iad cho leathann sin na ‘flares’ a bh’ ort.

[Ùisdean] Chan eil càil ceàrr air an sin…

[Iain] Cuimhne agam. ’S ‘platforms’!

[Ùisdean] A rèir coltais, nuair a bha Iain anns an oilthigh ged-thà, bha e gu mòr an sàs anns a’ Chomann Oiseanach. Agus bha e cuideachd anns a’ chiad shreath de dh’Aibisidh còmhla ri Fionnlagh Dòmhnallach. Bithibh cho modhail, Iain, riumsa ’s bheir thu an ceart uimhir de spèis dhomh ’s a bha thu a’ toirt do Fhionnlaigh.

[Iain] Gu dearbha fhèin e. Gu dearbha fhèin. Tha thu nas sine na mise, cuimhnich.

[Ùisdean] Bidh thu gu math modhail. Còmhla ri Iain an turas seo ma-thà, Agnes Rennie MBE. Fhuair i molt bann eireachdail on Bhànrigh. ’S ann à Ghabhsainn, ann an Nis, Nis, ann an Eilean Leòdhais, ’s ann às an sin a tha Agnes agus nan dèanadh tu càirn de na buidhnean oifigeil anns a bheil i air a bhith an sàs, bhiodh e cho àrd ris a’ Chliseam. Tha i am measg fichead rud eile, tha i na comhairliche airson Sgìre Nis, a’ riochdachadh a’ Ghuga air Comhairle nan Eilean Siar. Chan eil cunnart sam bith ann ged-thà gum fàg Agnes Eilean Leòdhais an dèidh dhi deagh acaire a chur sìos. Agus a bharrachd air a h-uile càil eile, tha i gu mòr an sàs ann an croitearachd. Agus ’s aithne dhi an diofar eadar dà cheann eich agus tairbh an AI. Tha thu gu math, Agnes?

[Agnes] Tha mi gu math, tapadh leat. Chan eil fhios ’am dè cho dòigheil ’s a tha mi às dèidh siud a chluinntinn bhuat fhèin, ach, eh, tapadh leat.

[Ùisdean] Tha mi cinnteach gum faigh thu facal air ais orm mus bi am prògram a-mach!

[Agnes] Nì mi mo dhìcheall.

[Ùisdean] Tha mi cinnteach gun dèan thu sin. Air mo làimh dheis ged-thà, Màiri-Anna NicDhòmhnaill à Eilean Bheàrnaraigh. Nise, tha Màiri-Anna air an earrainn mhath den saoghal-cosnaidh aice a chur seachad ag obair le briathrachas ann an iomadach raoin, eadar seòmraichean-naidheachd Reuters agus anns a’ BhBC. Tha fìor eòlas aig Màiri-Anna air diofar chànanan, leithid Ruiseanais, agus tha i ceart cho eòlach air prìsean ann am bùithtean, leithid Marks, ASDA, Waitrose, ’s a tha i air pàtrain-fighe. Ciamar a tha… Càit an do dh’fhàg thu na prìnean, co-dhiù a Mhàiri-Anna?

[Màiri-Anna] Na prìnean?

[Ùisdean] Na stocainnean?

[Màiri-Anna] Uill, tha iad shuas na staidhre, ach, eh. An ath-sheachdain, ’s dòcha?

[Ùisdean] Bidh dùil agad lùb no dhà a chur ann?

[Màiri-Anna] ’S dòcha gum bi iad agam ann an seo.

[Iain] Ò, math dha-rìribh!

[Ùisdean] Bhiodh sin feumail. Uill, còmhla ri Màiri-Ann a-nochd, a’ cumail taic rithe, Gilleasbuig Fearghastan. Fìor chonadal - leth-Leòdhasach, leth-Uibhisteach agus leth-Sgitheanach, tha e fhèin ag ràdh. Tha ceum aige ann am bith-eòlas agus tha ùidh mhòr aige ann an fiadh-bheatha agus beathaichean agus lusan. Fàgaidh sinn air leth-chois ann an seo e. Tha cuimhne mhath aige ainmean a h-uile rud a tha beò, ach na faighnich dha-san càite an do dh'fhàg e iuchraichean a’ chàir o chionn ghoirid. Le sàthachadh ann an thesaurus Gàidhlig tha e ag ràdh gun robh sin tlachdmhor, cailear, cneasta, taitneach, ciatach, laghach, sòlasach, snog agus sàraichte. An d’fhuair thu seachd air, a Ghilleasbuig?

[Gilleasbuig] Fhuair. Fhuair. ’S e, ’s e fìor fosgladh sùla a bh’ ann.…

[Ùisdean] Ach cuireadh tu gu feum sin a-nochd?

[Gilleasbuig] Tha mi an dòchas gum bi e feumail dhomh agus tha mi toilichte gu bheil an aon sgiobair le tùr agamsa.

[Màiri-Anna] Tha. Tapadh leat, a Ghilleasbuig.

[Ùisdean] Sgiobair. Sgiobair le tùr air mo làimh dheis.

[Agnes] Tha mise gu math dòigheil leis an sgiobair a th' agam fhèin.

[Iain] Tha. Agus tha mise gu math dòigheil leis an sgioba agamsa.

Chaidh am prògram seo, Aibisidh, a chraoladh an toiseach ann an 2012.

 

 

Welcoming Agnes and Gilleasbuig

English Beurla

[Hugh Dan] Perhaps you won’t be any the wiser at the end of this series, but we hope to at least make you laugh and learn a word, or phrase, in the meantime. With me, are two teams of “colonies”, or experts they say, that are more experienced with dictionaries than most. Here they are, then, the teams. And, on my left firstly, captain, John Carmichael, Nearly 40 years in Gaelic broadcasting and people haven’t gotten tired of…

[John] Oh, well, keep going. On you go!

[Hugh Dan] … they haven’t grown tired of him yet. It’s a wonder that people haven’t tired of him

[John] And they’d only need to put ‘flare’ into their computer, because that’s what you were utilising the first time I met you, they were as wide as this, the ‘flares’ you had.

[Hugh Dan] There’s nothing wrong with that…

[John] I remember. And ‘platforms’!

[Hugh Dan] Apparently, when he was at university though, he was heavily involved in the Ossian Society. He was also in the first series of Abisidh with Finlay Donald. Now, be as polite to me, John, and give me as much respect as you gave Finlay.

[John] Indeed, indeed. You’re older than me, remember.

[Hugh Dan] Behave you. With John this time then, Agnes Rennie MBE. She got a beautiful gold praise from the Queen. Agnes is from Gabhsainn, in Ness, Ness the Isle of Lewis, and if you were to make a cairn of all the official bodies she has been a part of, it’d be as high as the Clisham. Amongst 20 other things, she is a Councilor for Ness District, representing the Guga on the Western Isles Council (Comhairle nan Eileen Siar). There’s no way that Agnes would leave Lewis, though after putting down an anchor. And above everything else, she is heavily involved in crofting. And she knows the difference between two horses’ heads and the AI bull. You’re well, Agnes?

[Agnes] I am well, thank you. I’m not sure how happy I am after hearing that from you, but, eh, thanks.

[Hugh Dan] I am sure you’ll get me back before the show is over!

[Agnes] I’ll try my best.

[Hugh Dan] I’m sure you will. On my right hand side however, is Mary Anne MacDonald from Berneray [North Uist]. Now, Mary Anne has spent most of her employed-life working with vocabulary in many sectors, the news-rooms at Reuters and the BBC. Mary Anne is highly skilled in other languages, such as Russian, and she is just as knowledgeable about prices in the shops, such as Marks, ASDA, Waitrose, as she is knitting patterns. How are… Where did you leave your needles, anyway, Mary Anne?

[Mary Anne] The needles?

[Hugh Dan] The socks?

[Mary Anne] Well, they’re up the stairs, but, eh. Next week, perhaps?

[Hugh Dan] Do you intend to give them another stitch or two?

[Mary Anne] Perhaps I’ll have them here.

[Hugh Dan] Oh, excellent!

[Hugh Dan] That would be handy. Well, along with Mary Anne tonight, supporting her, Archie Ferguson. A great exception/oddity - half-Lewisman, half-Uistman and half-Skyeman, or so he says. He has a degree in biology and a great interest in […] and animals and plants. But we’ll leave that to one side. He is very good at remembering the names of everything alive, but don’t ask him where he left the car keys a wee while ago. Being satiated in the Gaelic thesaurus, it says that that was ‘delightful’, ‘attractive’, ‘temperate’, ‘agreeable’, ‘pleasant’, ‘lovely’, ‘content’, ‘nice’ and ‘worn out’. Did you get over it, Archie?

[Gilleasbuig] I did. I did. It, it was certainly an eye-opener…

[Hugh Dan] But you’ll put it to use tonight?

[Gilleasbuig] I hope it’ll be useful to me and I am happy that I’ve got the one captain with sense.

[Mary Anne] Yes. Thank you, Gilleasbaig.

[Hugh Dan] A captain, a captain with sense on my right hand side.

[Agnes] I am very pleased with the captain I have too.

[John] Yes. And I am very pleased with my team.

This programme, Aibisidh, was first broadcast in 2012.

 

 

A' cur fàilte air Agnes agus Gilleasbuig

Gaelic Gàidhlig

[Ùisdean] Dh'fhaodadh nach bi sinn càil nas foghlamaichte aig deireadh an t-sreath seo, ach tha sinn an dòchas gun toir sinn gàire oirbh agus gun glac sibh facal, no abairt, anns an dol seachad. Còmhla rium, tha dà bhuidheann de “ghilonies”, no eòlaichean is tha iad fhèin ag ràdh, gu bheil iad nas fiosraichte air faclairean na tha a’ chuid as motha de dhaoine. Seo iad, ma-thà, na sgiobaidhean. Agus air mo làimh-chlì an toiseach, an sgiobair, Iain MacIlleMhìcheil. Faisg air dà fhichead bliadhna de chraoladh ann an Gàidhlig agus cha do dh'fhàs duine sgìth…

[Iain] Ò, uill, cùm ort, stiall ort!”

[Ùisdean] …cha do dh'fhàs duine sgìth dheth fhathast. Cha mhò tha daoine air fàs sgìth le bhith ga èisteachd.

[Iain] Agus cha leigeadh iad leas a bhith cur ‘flare’ dhan choimpiutair aca, o chionn ’s e sin a bha thusa a’ cleachdadh a’ chiad turas a chuir mi eòlach ort, bha iad cho leathann sin na ‘flares’ a bh’ ort.

[Ùisdean] Chan eil càil ceàrr air an sin…

[Iain] Cuimhne agam. ’S ‘platforms’!

[Ùisdean] A rèir coltais, nuair a bha Iain anns an oilthigh ged-thà, bha e gu mòr an sàs anns a’ Chomann Oiseanach. Agus bha e cuideachd anns a’ chiad shreath de dh’Aibisidh còmhla ri Fionnlagh Dòmhnallach. Bithibh cho modhail, Iain, riumsa ’s bheir thu an ceart uimhir de spèis dhomh ’s a bha thu a’ toirt do Fhionnlaigh.

[Iain] Gu dearbha fhèin e. Gu dearbha fhèin. Tha thu nas sine na mise, cuimhnich.

[Ùisdean] Bidh thu gu math modhail. Còmhla ri Iain an turas seo ma-thà, Agnes Rennie MBE. Fhuair i molt bann eireachdail on Bhànrigh. ’S ann à Ghabhsainn, ann an Nis, Nis, ann an Eilean Leòdhais, ’s ann às an sin a tha Agnes agus nan dèanadh tu càirn de na buidhnean oifigeil anns a bheil i air a bhith an sàs, bhiodh e cho àrd ris a’ Chliseam. Tha i am measg fichead rud eile, tha i na comhairliche airson Sgìre Nis, a’ riochdachadh a’ Ghuga air Comhairle nan Eilean Siar. Chan eil cunnart sam bith ann ged-thà gum fàg Agnes Eilean Leòdhais an dèidh dhi deagh acaire a chur sìos. Agus a bharrachd air a h-uile càil eile, tha i gu mòr an sàs ann an croitearachd. Agus ’s aithne dhi an diofar eadar dà cheann eich agus tairbh an AI. Tha thu gu math, Agnes?

[Agnes] Tha mi gu math, tapadh leat. Chan eil fhios ’am dè cho dòigheil ’s a tha mi às dèidh siud a chluinntinn bhuat fhèin, ach, eh, tapadh leat.

[Ùisdean] Tha mi cinnteach gum faigh thu facal air ais orm mus bi am prògram a-mach!

[Agnes] Nì mi mo dhìcheall.

[Ùisdean] Tha mi cinnteach gun dèan thu sin. Air mo làimh dheis ged-thà, Màiri-Anna NicDhòmhnaill à Eilean Bheàrnaraigh. Nise, tha Màiri-Anna air an earrainn mhath den saoghal-cosnaidh aice a chur seachad ag obair le briathrachas ann an iomadach raoin, eadar seòmraichean-naidheachd Reuters agus anns a’ BhBC. Tha fìor eòlas aig Màiri-Anna air diofar chànanan, leithid Ruiseanais, agus tha i ceart cho eòlach air prìsean ann am bùithtean, leithid Marks, ASDA, Waitrose, ’s a tha i air pàtrain-fighe. Ciamar a tha… Càit an do dh’fhàg thu na prìnean, co-dhiù a Mhàiri-Anna?

[Màiri-Anna] Na prìnean?

[Ùisdean] Na stocainnean?

[Màiri-Anna] Uill, tha iad shuas na staidhre, ach, eh. An ath-sheachdain, ’s dòcha?

[Ùisdean] Bidh dùil agad lùb no dhà a chur ann?

[Màiri-Anna] ’S dòcha gum bi iad agam ann an seo.

[Iain] Ò, math dha-rìribh!

[Ùisdean] Bhiodh sin feumail. Uill, còmhla ri Màiri-Ann a-nochd, a’ cumail taic rithe, Gilleasbuig Fearghastan. Fìor chonadal - leth-Leòdhasach, leth-Uibhisteach agus leth-Sgitheanach, tha e fhèin ag ràdh. Tha ceum aige ann am bith-eòlas agus tha ùidh mhòr aige ann an fiadh-bheatha agus beathaichean agus lusan. Fàgaidh sinn air leth-chois ann an seo e. Tha cuimhne mhath aige ainmean a h-uile rud a tha beò, ach na faighnich dha-san càite an do dh'fhàg e iuchraichean a’ chàir o chionn ghoirid. Le sàthachadh ann an thesaurus Gàidhlig tha e ag ràdh gun robh sin tlachdmhor, cailear, cneasta, taitneach, ciatach, laghach, sòlasach, snog agus sàraichte. An d’fhuair thu seachd air, a Ghilleasbuig?

[Gilleasbuig] Fhuair. Fhuair. ’S e, ’s e fìor fosgladh sùla a bh’ ann.…

[Ùisdean] Ach cuireadh tu gu feum sin a-nochd?

[Gilleasbuig] Tha mi an dòchas gum bi e feumail dhomh agus tha mi toilichte gu bheil an aon sgiobair le tùr agamsa.

[Màiri-Anna] Tha. Tapadh leat, a Ghilleasbuig.

[Ùisdean] Sgiobair. Sgiobair le tùr air mo làimh dheis.

[Agnes] Tha mise gu math dòigheil leis an sgiobair a th' agam fhèin.

[Iain] Tha. Agus tha mise gu math dòigheil leis an sgioba agamsa.

Chaidh am prògram seo, Aibisidh, a chraoladh an toiseach ann an 2012.

 

 

Welcoming Agnes and Gilleasbuig

English Beurla

[Hugh Dan] Perhaps you won’t be any the wiser at the end of this series, but we hope to at least make you laugh and learn a word, or phrase, in the meantime. With me, are two teams of “colonies”, or experts they say, that are more experienced with dictionaries than most. Here they are, then, the teams. And, on my left firstly, captain, John Carmichael, Nearly 40 years in Gaelic broadcasting and people haven’t gotten tired of…

[John] Oh, well, keep going. On you go!

[Hugh Dan] … they haven’t grown tired of him yet. It’s a wonder that people haven’t tired of him

[John] And they’d only need to put ‘flare’ into their computer, because that’s what you were utilising the first time I met you, they were as wide as this, the ‘flares’ you had.

[Hugh Dan] There’s nothing wrong with that…

[John] I remember. And ‘platforms’!

[Hugh Dan] Apparently, when he was at university though, he was heavily involved in the Ossian Society. He was also in the first series of Abisidh with Finlay Donald. Now, be as polite to me, John, and give me as much respect as you gave Finlay.

[John] Indeed, indeed. You’re older than me, remember.

[Hugh Dan] Behave you. With John this time then, Agnes Rennie MBE. She got a beautiful gold praise from the Queen. Agnes is from Gabhsainn, in Ness, Ness the Isle of Lewis, and if you were to make a cairn of all the official bodies she has been a part of, it’d be as high as the Clisham. Amongst 20 other things, she is a Councilor for Ness District, representing the Guga on the Western Isles Council (Comhairle nan Eileen Siar). There’s no way that Agnes would leave Lewis, though after putting down an anchor. And above everything else, she is heavily involved in crofting. And she knows the difference between two horses’ heads and the AI bull. You’re well, Agnes?

[Agnes] I am well, thank you. I’m not sure how happy I am after hearing that from you, but, eh, thanks.

[Hugh Dan] I am sure you’ll get me back before the show is over!

[Agnes] I’ll try my best.

[Hugh Dan] I’m sure you will. On my right hand side however, is Mary Anne MacDonald from Berneray [North Uist]. Now, Mary Anne has spent most of her employed-life working with vocabulary in many sectors, the news-rooms at Reuters and the BBC. Mary Anne is highly skilled in other languages, such as Russian, and she is just as knowledgeable about prices in the shops, such as Marks, ASDA, Waitrose, as she is knitting patterns. How are… Where did you leave your needles, anyway, Mary Anne?

[Mary Anne] The needles?

[Hugh Dan] The socks?

[Mary Anne] Well, they’re up the stairs, but, eh. Next week, perhaps?

[Hugh Dan] Do you intend to give them another stitch or two?

[Mary Anne] Perhaps I’ll have them here.

[Hugh Dan] Oh, excellent!

[Hugh Dan] That would be handy. Well, along with Mary Anne tonight, supporting her, Archie Ferguson. A great exception/oddity - half-Lewisman, half-Uistman and half-Skyeman, or so he says. He has a degree in biology and a great interest in […] and animals and plants. But we’ll leave that to one side. He is very good at remembering the names of everything alive, but don’t ask him where he left the car keys a wee while ago. Being satiated in the Gaelic thesaurus, it says that that was ‘delightful’, ‘attractive’, ‘temperate’, ‘agreeable’, ‘pleasant’, ‘lovely’, ‘content’, ‘nice’ and ‘worn out’. Did you get over it, Archie?

[Gilleasbuig] I did. I did. It, it was certainly an eye-opener…

[Hugh Dan] But you’ll put it to use tonight?

[Gilleasbuig] I hope it’ll be useful to me and I am happy that I’ve got the one captain with sense.

[Mary Anne] Yes. Thank you, Gilleasbaig.

[Hugh Dan] A captain, a captain with sense on my right hand side.

[Agnes] I am very pleased with the captain I have too.

[John] Yes. And I am very pleased with my team.

This programme, Aibisidh, was first broadcast in 2012.